Večer věnovaný vzpomínce na Olega Maleviče v RSVK v Praze

Večer věnovaný vzpomínce na Olega Maleviče v RSVK v Praze

Dne 14. října 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal večer „Kdypak se setkáme . . . „, věnovaný vzpomínce na Olega Maleviče, ruského literárního vědce, bohemistu a básníka. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Jméno Olega Maleviče je známo mezi jeho ruskými a českými kolegy. Proslavil se nejen jako překladatel, ale i pedagog, literární vědec, bohemista, básník a autor asi 300 vědeckých prací a kritických článků v ruském a českém jazyce. K jím přeloženým autorům patří: K. Čapek, J. Čapek, T.G. Masaryk, J. Voskovec a J. Werich, J. Neruda, P. Bezruč V. Nezval, J. Topol, P. Kohout a mnozí jiní. Malevič byl iniciátorem založení v roce 1995 v Petrohradě Společnosti bratří Čapků a byl rovněž jejím prvním ředitelem. O. Malevič obdržel medaili Ministerstva kultury ČR, pamětní medaili Josefa Dobrovského AV ČR, byl laureátem ceny MZV ČR.

Večer zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR L. Gamza, který představil hosty z Petrohradu. Poděkoval všem, že chrání památku na jednoho z nejvýznamnějších ruských bohemistů, který věnoval popularizaci české literatury v Rusku více než 50 let.

Během večera, který uváděla básnířka a překladatelka české poezie O. Lichačevová (Petrohrad), se jednalo o životě a díle O. Maleviče, zazněly vzpomínky jeho přátel, známých a kolegů, kteří hovořili o jeho lásce k Česku a české kultuře.

Zvlášť dojemně zaznělo vyprávění o otci z úst skladatele Michaila Maleviče. Oleg Malevič se do Česka zamiloval poté, co v mládí přečetl román J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka. Celý svůj život poté věnoval studiu české a slovenské kultury. Zde měl víc přátel než ve své vlasti. Na jeho hrobě v Petrohradě jsou zobrazeny Hradčany. Na počest otce Michail zahrál na klavír svoji vlastní skladbu Nostalgie.

Na velkém plátně byly promítány úryvky z programu Osudy, který natočili čeští filmaři.

Šéfredaktor Nakladatelství N.I. Novikova (Petrohrad) M. Rejzin představil přítomným sborník veršů „Post scriptum“ a jiná nová díla Maleviče. Kniha „Post scriptum“ byla vydána spolu s CD, na kterém zní autorský přednes a vokální cyklus Michaila Maleviče na otcovy verše.

Na večeru se sešel plný sál českých kolegů Maleviče, z nichž mnozí o něm vyprávěli jako o člověku a bohemistovi. O své vzpomínky na Maleviče se podělil bývalý konzul ČR v Petrohradě v 90. letech K. Hruška, předseda české Společnosti bratří Čapků P. Vespalec, básník, překladatel a přítel Maleviče V. Daněk, spisovatel E. Martin, novinář J. Slomek, režisérka L. Engelová mnozí jiní. Všichni se shodli na tom, že to byl obdivuhodný a citlivý člověk jak v obyčejném, tak i profesionálním životě.

Během celého večera v Křišťálovém sále zněla hudba v podání Michaila Maleviče a verše O. Maleviče, které přednášela O. Lichačevová.

Po ukončení oficiální části měli účastníci možnost pobesedovat v neformálním prostředí u šálku čaje.

Tento článek je dostupný v: Russian