Slavnostní večer u příležitosti 72. výročí osvobození Československa v RSVK v Praze

Slavnostní večer u příležitosti 72. výročí osvobození Československa v RSVK v Praze

Dne 10. října 2016 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnil slavnostní večer u příležitosti 72. výročí Karpatsko-dukelské operace a počátku osvobození Československa od fašistické okupace. Akce byla organizována Klubem Rusko a Společností Ludvíka Svobody ve spolupráci se  Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Slavnostní zasedání zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který poblahopřál veteránům a všem hostům k významnému datu v historii našich zemí. Večer moderoval prezident Klubu Rusko Zdeněk Zbytek.

K veteránům Druhé světové války a Československé lidové armády promluvil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij, který připomněl důležitost Karpatsko-dukelské operace, kdy československá a sovětská vojska přišla na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Zdůraznil, že masovost a slavnostní charakter dnešní akce svědčí o tom, jak jsou v ČR silné památka na válku a vděčnost k těm, kdo cenou svých životů přiblížili vítězství. Vyjádřil vděk českým úřadům, společenským organizacím a vojenským historickým klubům, které se starají o válečná pohřebiště a památníky na padlé hrdiny. Uchování památky na společný boj a vítězství, na ponaučení z minulé kruté války, je výstrahou těm, kdo jsou dnes ochotni nehledíce na logiku boje se společným nepřítelem – terorismem, pohrdat zájmy mezinárodní bezpečnosti. Uvedl, že Česko může sloužit kladným příkladem pro ty země, které začaly boj s památníky a monumenty, spojenými se sovětskými vojáky – osvoboditeli Evropy od fašismu.

Předseda Společnosti Ludvíka Svobody Ludvík Engl podrobně pověděl o tom, co se dnes dělá pro uchování památky na účastníky bojů o Dukelský průsmyk, o historickém výzkumu na toto téma.

Předseda Národní rady Klubu českých pohraničníků Milan Richter poděkoval padlým československým a sovětským vojákům. Zvlášť zdůraznil, že členové klubu nejenže neberou současné Rusko jako zemi, která představuje nebezpečí pro český stát, ale naopak jsou přesvědčeni o tom, že Rusko je v současnosti zárukou bezpečnosti jak Česka, tak i celé střední Evropy.

Předseda Rady organizací veteránů ozbrojených sil a bezpečnostních sborů Ladislav Petráš vyjádřil velké znepokojení nad tím, že dnešní mládež má překroucenou představu o historické pravdě. Zdůraznil, že pro Čechy, kteří dobře znají historii taková jména jako G. Žukov, I. Koněv, A. Jerjomenkov budou vždy vyvolávat úctu a vděk. Prohlásil, že „je možné s lítostí konstatovat, že dnešnímu Česku chybí výrazní představitelé na politické scéně. Máme mnoho politiků, ale nemáme státní činitele, a ty potřebujeme jako nikdy dříve“.

Poté vystoupili sólisté Voroněžského státního operního a baletního divadla, kteří zazpívali válečné písně a písně z populárních sovětských filmů.

Na závěr oficiální části se uskutečnila prezentace nové knihy českého spisovatele Olina Jurmana „Dvojitý agent“, jež je věnovaná osudům československého rozvědčíka Karla Zbytka.

Během akce byl promítán filmový týdeník a dokumenty z válečných let, které vyprávěly o přípravě Karpatsko-dukelské operace a vzniku Československé lidové armády.

Na akci bylo přítomno asi 300 hostů. Mezi nimi byli zaměstnanci velvyslanectví Arménie, Běloruska, Kazachstánu a Ruska, čeští, slovenští a ruští veteráni Druhé světové války a Velké vlastenecké války, jejich děti a vnuci, důstojníci Československé lidové armády, veřejní činitelé, zástupci veteránských a společenských organizací, ruští krajané aj.

Po slavnostní části pokračovala přátelská beseda během rautu.

Tento článek je dostupný v: Russian