Narozeniny Mariny Cvětajevové v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Narozeniny Mariny Cvětajevové v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Dne 7. října 2016 se v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze v předvečer narozenin Mariny Cvětajevové uskutečnila ukázková vyučovací hodina, věnovaná životu a tvorbě významné ruské básnířky.

Cvětajevová nežila v ČR dlouho, ale zamilovala si tuto zemi na celý život. Hluboké dojmy ze seznámení s Prahou se odrazily v básních „českého období“, proto je toto téma českým studentům tak blízké.

„Nevymřeš, národe!

Bůh tě ochraňuje!

Srdce – granát,

Hruď – žula.“

Tak psala básnířka o českém národě. Později byla tato slova použita na pamětní desce, která se nachází na pražské vile, ve které kdysi Cvětajevová se svojí rodinou žila.

Na hodině byl představen multimediální program „Život a dílo Mariny Cvětajevové“ a zazněly „Básně o Česku“. Studenti ze skupiny pokročilých se pokusili o literární překlad některých jejích básní.

Vyučovací hodiny v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze se zúčastnilo nejen asi 20 studentů ze skupiny pokročilých, ale i 8 studentů pražského gymnázia EDUCAnet, kde se ruský jazyk vyučuje od loňského roku.

Studenti a učitelé gymnázia se rovněž seznámili s činností RSVK. Navštívili knihovnu, kde jim byly předvedeny knižní novinky a knihovnice jim pověděla o tom, jak se stát čtenářem knihovny.

Ve Velkém sálu též se zájmem zhlédli zkoušku nového mládežnického představení a seznámili se s programem akcí RSVK na tento měsíc.

Zájemcům byla udělena konzultace o zkoušce z ruského jazyka pro získání mezinárodního osvědčení úrovní A1- C1 a učitelé kurzů odpověděli na jejich četné dotazy.