„Den ruského jazyka“ a prezentace ruského vzdělání pro české studenty v Karlových Varech

„Den ruského jazyka“ a prezentace ruského vzdělání pro české studenty v Karlových Varech

 

Dne 15. září 2016 Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR provedlo „Den ruského jazyka“ a prezentaci možností studia v Rusku pro studenty a učitele dvou středních odborných škol z Karlových Varů – Střední odborné školy logistické a Střední školy stravování a služeb. Akce se uskutečnila z iniciativy učitelů ruského jazyka těchto škol, kteří již dříve navštívili prezentace RSVK v jiných českých městech.

Na setkání se zaměstnanci RSVK v Praze přišli studenti, kteří se zajímají o současné Rusko, studují ruský jazyk a rovněž jejich učitelé. Účastníci setkání zdůraznili zvýšený zájem o ruský jazyk. Podle slov učitelky Střední odborné školy logistické Marcely Svobodové skupiny, kde se vyučuje ruský jazyk, jsou ve všech čtyřech ročnících školy. V každé studuje 10-15 studentů. Učitelka Střední školy stravování a služeb Stanislava Dostálová sdělila, že jejich studenti studují ruský a anglický jazyk v rámci povinného programu.

Během setkání pro studenty, kteří začínají se studiem ruského jazyka, byla organizována hodina „Cestování do země Azbuky“. Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze J. Zubkovskaja jej vedla jako expres kurz, který studentům umožnil se za 45 minut formou hry seznámit s azbukou, získat první zkušenosti se čtením a psaním, naučit se několik vět v ruském jazyce.

Poté se uskutečnila multimediální prezentace „Zajímavá fakta o Rusku“, kde dostupnou a zajímavou formou byla představena bohatost a různorodost historie, kultury a přírody Ruska.

Zvláštní prezentace byla věnována seznámení s činností Ruského střediska vědy a kultury v Praze.

Vedoucí oddělení pro vědu a školství RSVK Veronika Novoselovová organizovala kulatý stůl s učiteli. Informovala o činnosti a hlavních projektech RSVK – soutěži překladů literárních děl, možnostech účasti na mezinárodních olympiádách ruského jazyka, Letní škole ruského jazyka v Rusku aj. Zvláštní pozornost byla věnována možnostem studia v Rusku jak na střední, tak i na vysoké škole. Toto téma vyvolalo mnoho dotazů, na které byly dány podrobné odpovědi.

Velkému zájmu se rovněž těšila výstava knih v ruském jazyce z fondů knihovny RSVK v Praze.

Na „Dni ruského jazyka“ v Karlových Varech bylo přítomno více než 40 studentů a jejich učitelů.

Tento článek je dostupný v: Russian