Ruští krajané z Česka projednali výsledky fóra „V jednotě s Ruskem“

Ruští krajané z Česka projednali výsledky fóra „V jednotě s Ruskem“

Dne 13. září 2016 se v Literárním salonu Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnilo setkání ruských krajanů s účastníky fóra „V jednotě s Ruskem“, které proběhlo v Moskvě ve dnech 28.-29. srpna 2016. Na setkání vystoupili členové byro Koordinační rady ruských krajanů v ČR Alexandr Stěpanov a Anna Jevsinová.

Oba především zdůraznili vysokou úroveň organizace fóra a plnou otevřenost všech účastníků. Podle nich předseda vlády RF Dmitrij Medvěděv odpověděl na všechny dotazy, které byly zadány ať již v ústní či písemné formě. Stejně se chovali i jiní vysoce postavení účastníci fóra – prezident fondu „Russkij mir“  Vjačeslav Nikonov, předsedové mezinárodních výborů Státní dumy a Rady federace Alexej Puškov a Konstatntin Kosačev, vedoucí Rossotrudničestva Ljubov Glebovová a jiní. Všichni aktivně odpovídali na otázky přítomných nejen na oficiálních stáncích fóra, ale i v kuloárech.

Taková otevřenost ruských účastníků, jejich ochota ke konstruktivnímu dialogu vedly k tomu, že se na fóru aktivně a neformálně projednávaly aktuální problémy, které znepokojují krajany v zahraničí. Je to získání ruského občanství pro děti, které se narodily ve smíšených manželstvích, uchování a propagace ruského jazyka, statut a mechanizmy činnosti ruské školy v zahraničí, problém složení maturity v zahraničí, činnost ruských kulturních organizací, kulturní výměna a jiné.

Nemálo otázek se týkalo i voleb do Státní dumy Ruska. Z iniciativy známého amerického publicisty Nikolaje Zlobina byla položena otázka o vytvoření zvláštního volebního okrsku pro všechny Rusy, kteří žijí v zahraničí.  Zazněly i problémy zastoupení krajanů ve společenských organizacích, expertních radách při federálních orgánech vlády Ruska, ve Státní dumě a Radě federace. Všechny se odrazily ve výsledné rezoluci fóra.

Alexandr Stěpanov a Anna Jevsinová zdůraznili, že neočekávaná byla i rychlost, se kterou předseda vlády RF Dmitrij Medvěděv odpověděl na požadavky krajanů. Již 7. září organizoval jednání se členy vlády, na kterém ministr vydal konkrétní pokyny podle výsledků fóra.

Anna Jevsinová podtrhnula, že na fóru bylo dobře vidět, jak se za posledních 10 let změnilo hnutí krajanů – stalo se více konsolidovaným, sebejistějším a práceschopným. O tom svědčí i fakt, že se na fóru sešli účastníci z více než 90 zemí.

Na závěr Alexandr Stěpanov vyzval přítomné, aby nezapomněli přijít 18. září k volebním urnám a hlasovat ve volbách do Státní dumy.

Tento článek je dostupný v: Russian