Karlova univerzita je čtvrtá v regionálním žebříčku VŠ, před ní jsou tři ruské

Karlova univerzita je čtvrtá v regionálním žebříčku VŠ, před ní jsou tři ruské

Univerzita Karlova v Praze (UK) je čtvrtá v regionálním žebříčku. Ten zahrnuje evropské státy kromě západní Evropy, zároveň i Střední Asii. Zveřejnila jej britská společnost Quacquarelli Symonds (QS). Před nejstarší českou univerzitou se umístily jen tři ruské vysoké školy. Do nejlepší desítky se z českých vysokých škol prosadily ještě České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a brněnská Masarykova univerzita (MU).

 

Do žebříčku bylo zahrnuto čtyřiadvacet zemí. Vedle České republiky je mezi nimi také Slovensko, Polsko nebo Maďarsko, pobaltské země, státy bývalé Jugoslávie a státy někdejšího Sovětského svazu včetně Ruska.

Společnost QS zveřejnila čtyři regionální žebříčky. Na rozdíl od globálních žebříčků, které rovněž zpracovává, zohledňují regionální specifika a umožňují srovnání univerzit v regionálním kontextu.

ČVUT má vynikající pověst u zaměstnavatelů

Před Univerzitou Karlovou v celkovém pořadí skončily Lomonosovova univerzita v Moskvě a státní univerzity v Novosibirsku a Petrohradu. ČVUT skončilo celkově sedmé, Masarykova univerzita byla desátá.

Tyto vysoké školy se prosadily rovněž v dílčích parametrech hodnocení. Univerzita Karlova měla druhou nejlepší akademickou pověst, ČVUT se těšilo druhé nejlepší pověsti u zaměstnavatelů. Všechny tři byly v nejlepší pětce při hodnocení prezentace na webu.

Do první stovky v celkovém pořadí se dostalo dalších šest českých VŠ – Vysoké učení technické v Brně (19. místo), Univerzita Palackého v Olomouci (59.), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (75.), Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (90.), Západočeská univerzita v Plzni (94.) a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (95.).

Zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/406609-karlova-univerzita-je-ctvrta-v-regionalnim-zebricku-vs-pred-ni-jsou-tri-ruske.html