Prezident Ruské asociace politických konzultantů Igor Mintusov vystoupil v RSVK v Praze

Prezident Ruské asociace politických konzultantů Igor Mintusov vystoupil v RSVK v Praze

Dne 24. června se čeští novináři, již píší o Rusku, a další odborníci setkali v RSVK v Praze se známým ruským politologem, prezidentem Ruské asociace politických konzultantů Igorem Mintusovem. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Igor Mintusov informoval přítomné o přípravě ruských politických stran na volby do Státní dumy Ruské federace, které jsou naplánovány na 18. září 2016. Sdělil, že současné parlamentní strany – „Jednotné Rusko“, „Spravedlivé Rusko“, Komunistická strana RF (KPRF) a Lidově-demokratická strana Ruska (LDPR) budou jistě zastoupeny v dolní komoře ruského parlamentu v příštím volebním období. Domnívá se, že šanci překonat pětiprocentní bariéru mají i některé neparlamentní strany – tradiční „Jablko“ a nové „Strana růstu“ a strana „Rodina“ (Vlast).

Mintusov zdůraznil, že hlavní zvláštností současné volební kampaně je to, že poprvé od roku 2003 se volby uskuteční nejen podle stranických seznamů, ale i v 225 jednomandátových volebních okrscích. Díky tomu občané Ruska získají možnost dát svůj hlas nejen stranám, ale i konkrétním poslaneckým kandidátům.  Domnívá se, že hlavním problémem pro mnohé ruské politiky nebude snad ani samotná volební kampaň, jako to, že poslanečtí kandidáti budou muset projít přes registrační „filtry“. Jako příklad uvedl, že kandidát musí nejprve získat 15 000 podpisů občanů, aby mohl kandidovat ve volbách, a poté absolvovat proceduru jejich hodnocení a třídění.

Politolog vyjádřil přesvědčení, že politické vedení Ruska má zájem na tom, aby jak během volební kampaně, tak i během samotných voleb v žádném případě nedošlo ke konfliktům a pochybením. Domnívá se, že pro Kreml bude hlavním výsledkem uznání legálnosti a legitimity výsledků voleb všemi politickými a společenskými silami země.

Igor Mintusov neskrýval určité problémy se svobodou hromadných sdělovacích prostředků (HSP) v Rusku. To, co se nyní v této oblasti děje, nazval „zestátňování“. Současně navrhl, aby se tyto problémy nezveličovaly. Připomněl, že během více než deseti let byly HSP, především televize, kontrolovány tak zvanými „liberály“.  Nicméně to nedokázalo změnit kolektivní vědomí obyvatel Ruska.  Domnívá se, že současné HSP vyjadřují názory 60-70 % občanů Ruska, kteří tvoří stabilní základnu pro podporu prezidenta Vladimira Putina. Při tom zhruba 20-25 % občanů Ruska inklinuje k liberálním hodnotám.

Setkání a beseda proběhly formou dialogu. Zúčastnili se jich zpravodajové předních českých a ruskojazyčných HSP a zástupci českých společenských organizací.

Tento článek je dostupný v: Russian