Den ruského jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni

Den ruského jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni

Dne 10. června 2016 se v Institutu jazykové přípravy Západočeské státní univerzity v Plzni konal Den ruského jazyka. Akce byla provedena Ruským střediskem Západočeské univerzity ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

V tento den se na univerzitě shromáždili učitelé základních, středních i vysokých škol a rovněž žáci a studenti, z nichž si mnozí letos budou vybírat druhý cizí jazyk v rámci povinného vyučovacího programu, budoucí odbornost na vysoké škole či se budou rozhodovat, zda budou pokračovat ve studiu cizího jazyka v rámci nějaké odbornosti.

Zaměstnanci Ruského střediska vědy a kultury v Praze organizovali svátek ruského jazyka „Cestování do Země azbuky“ pro studenty Gymnázia T.G. Masaryka, kteří začali nedávno se studiem ruského jazyka.

V rámci akce se uskutečnila multimediální prezentace „Zajímavá fakta o Rusku“, která v dostupné formě představila českým studentům bohatou historii, kulturu a přírodní zajímavosti Ruska.

Vedoucí kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze J. Zubkovskaja vedla volně dostupnou hodinu „Ruský jazyk za 60 minut“ pro žáky 7. tříd XXII. ZDŠ z Plzně. Originální metodika rychlokurzu umožnila žákům se formou hry seznámit s azbukou, získat první zkušenosti se čtením a psaním, naučit se první věty v ruském jazyce.

Vedoucí oddělení vědy a školství V. Novoselovová provedla seminář pro učitele ruského jazyka, seznámila hosty s činností RSVK, spojenou s propagací a popularizací ruského jazyka a ruského školství za hranicemi Ruska. Informovala o soutěži překladů současné ruské literatury do češtiny a možnostech účasti na 15. mezinárodní olympiádě ruského jazyka, Letní škole ruského jazyka, metodických seminářích a kulatých stolech v RSVK, o ruských partnerských vysokých školách, vědeckých a studijních stážích v Rusku aj.

Velký zájem vyvolala výstava knih v ruském jazyce z knihovny RSVK. Učitelé zdůraznili, že v posledních letech zájem o studium ruského jazyka neustále roste.

Vedoucí Ruského střediska Západočeské univerzity Vlasta Klausová podtrhla, že nehledě na blížící se prázdniny, na akci přišlo velké množství zájemců o ruský jazyk. Během setkání bylo dohodnuto pokračování v příštím roce spolupráce mezi Ruským střediskem univerzity a RSVK v Praze při realizaci metodických seminářů zvyšování kvalifikace pro učitele základních a středních škol, seminářů pro rozvoj jazykové kompetence v oblasti komunikace, při společné organizaci kulatých stolů a diskuzních klubů pro studium ruského jazyka jak pro profesionály, tak i pro širokou veřejnost.

Na Dni ruského jazyka bylo přítomno asi 30 žáků a studentů ve věku 7-18 let a 7 učitelů.

Tento článek je dostupný v: Russian