Vystoupení mezinárodního ženského sboru „Viva Voce“ v RSVK v Praze

Vystoupení mezinárodního ženského sboru „Viva Voce“ v RSVK v Praze

Dne 8. června 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil koncert mezinárodního ženského sboru „Viva Voce“. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Ženský sbor „Viva Voce“ (v překladu z italštiny Živý hlas) existuje již 15 let při Mezinárodní škole v Praze. Ve sboru vystupují obdivovatelky sborového zpěvu ze 12 zemí – Velké Británie, Německa, Egypta, Španělska, Koreje, Ruska, USA, Ukrajiny, Francie, Česka a Japonska.

Koncert zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který zvlášť zdůraznil mezinárodní složení sboru a popřál všem příjemný večer.

Koncert moderovaly v anglickém a ruském jazyce vedoucí a dirigentka sboru Soňa Frídlová a ruská sólistka Lilija Žerberová, které informovaly o založení sboru a jeho interpretkách. Podtrhly, že zvláštností sboru je jeho „otevřenost“ pro všechny zájemce, složení se neustále mění a doplňuje.

V Ruském středisku vědy a kultury v Praze sbor „Viva Voce“ představil nový program z 8 písní z různých zemí a v různých jazycích. V Křišťálovém sále zazněly národní písně Německa, Koreje, Ruska, Česka, píseň ve francouzštině z filmu „Chóristé“, arabská národní píseň a píseň v japonštině, věnovaná obětem zemětřesení v Japonsku v roce 2011. Velmi srdečně diváci vítali ukrajinskou lidovou píseň a jednu z nejznámějších ruských romancí „Černé oči“, které zazněly na závěr koncertu.

Diváci vestoje tleskali ženskému sboru a po koncertě dlouho s umělkyněmi besedovali.

Na koncertě v Křišťálovém sále bylo přítomno asi 60 diváků z řad ruských krajanů a českých občanů. Byli mezi nimi i zástupci velvyslanectví Německa, Egypta, Koreje a Japonska.

Tento článek je dostupný v: Russian