Konference u příležitosti výročí Jeronýma Pražského v RSVK v Praze

Konference u příležitosti výročí Jeronýma Pražského v RSVK v Praze

Dne 30. května 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila konference věnovaná 600. výročí upálení Jeronýma Pražského. Akce byla organizována Českomoravským slovanským svazem za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Jeroným Pražský byl známý český reformátor, filozof, řečník a spolupracovník Jana Husa. Působil na Heidelbergské, Kolínské a Pražské univerzitě a rovněž na Sorbonně. Zúčastnil se i založení Krakovské univerzity. Patřil k radikální větvi následníků Husa. Odmítal uctívání ikon, svatých ostatků a mnoha jiných katolických obřadů. Snažil se najít spojence proti katolické církvi mezi pravoslavnými národy, a proto navštívil Byzanc, Rusko a Bělorusko. Byl zajat během Kostnického koncilu, souzen a odsouzen k smrti upálením. Rozsudek byl vykonán 30. května 1416.

Během konference byl projednán tragický osud Jeronýma Pražského, jeho hledání pravého křesťanského učení.

Profesorka Marie Najderfová pověděla o rehabilitaci dobrého jména Jeronýma Pražského v české literatuře XIX. a XX. století. Zdůraznila, že první, kdo začal publikovat články a knihy, vystupovat s přednáškami o známém českém reformátorovi, byli neprofesionální historici – literáti, novináři a učitelé. Podle ní na obrození dobrého jména Jeronýma Pražského „český národ reagoval celým srdcem“.

Čestný metropolita Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska Kryštof podrobně pojednal o náboženských názorech Jeronýma Pražského. Zdůraznil, že i když tradiční historiografie zařazuje husity do protestantské reformační vlny, mnohé jejich názory byly dost blízké pravoslaví.

Předseda Českomoravského slovanského svazu Petr Synek a známá česká publicistka Lenka Procházková referovali o významu duchovního dědictví Jeronýma Pražského pro budoucnost.

Na konferenci bylo přítomno asi 40 osob, většinou českých občanů.

Tento článek je dostupný v: Russian