Den ruského jazyka pro studenty americké univerzity v RSVK v Praze

Den ruského jazyka pro studenty americké univerzity v RSVK v Praze

Dne 31. května 2016 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnil „Den ruského jazyka“ pro studenty a učitele z americké univerzity „Southern Methodist University“ (Dallas, stát Texas). Zúčastnili se jej učitelé a 20 studentů, kteří studují ruský jazyk.

Během exkurze po RSVK se hosté seznámili s činností střediska. Navštívili knihovnu, kde jim byly předvedeny nové knihy i celý fond, vyslechli si informaci o tom, jak se mohou stát členy knihovny. Při prohlídce Velkého sálu se návštěvníci seznámili s programem akcí RSVK na tento měsíc.

Po exkurzi byla pro studenty organizována vyučovací hodina s využitím multimediálních prostředků „Cestování po Petrohradu“. S velkým zájmem rovněž zhlédli ruský kreslený film „Máša a medvěd“.

Učitele ruského jazyka z americké univerzity byli též obeznámeni s činností Metodického kabinetu Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze a prodiskutovali témata o metodice výuky ruského jazyka, která je zajímají.

Setkání v RSVK v Praze bylo připraveno ve spolupráci s českým oddělením mezinárodní nevládní organizace CIEE (Council on International Educational Exchange), která se zabývá výměnami studentů.

Na závěr návštěvy bylo dohodnuto, že tři učitelé americké univerzity budou během tří týdnů získávat konzultace v Metodickém kabinetu kurzů. Několik amerických studentů se přihlásilo na intenzivní kurz ruského jazyka v červnu.

Tento článek je dostupný v: Russian