Zahájení XXII. mezinárodního knižního veletrhu „Svět knihy“ v Praze

Zahájení XXII. mezinárodního knižního veletrhu „Svět knihy“ v Praze

Dne 12. května 2016 byl na Výstavišti v Holešovicích zahájen XXII. mezinárodní knižní veletrh a literární festival „Svět knihy“, který se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Výstavy se účastní okolo 400 nakladatelství a jiných organizací z 27 zemí. Předním hostem mezinárodního knižního veletrhu „Svět knihy“ se v roce 2016 staly skandinávské země – Dánsko, Island, Norsko, Švédsko a Finsko.

Ceremoniálu zahájení se zúčastnili ministr kultury ČR Daniel Herman, ministr kultury Dánska Bertel Haarder a velvyslanci skandinávských zemí akreditovaní v ČR.

Během 4 dnů trvání výstavy proběhne více než 500 akcí. Mezi nimi prezentace nových knih, setkání s autory, tematické přednášky, soutěže, promítání dokumentárních filmů, setkání s nakladateli, spisovateli a novináři.

Rusko, stejně jako v minulých letech, je na výstavě představeno stánkem Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR se účastní veletrhu již čtvrtý rok za sebou. Letos hlavní místo na panelu zaujímají knihy, věnované 71. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce a Roku kinematografie v Rusku. Zastupitelství formou partnerství ve spolupráci s obchodním a kulturním střediskem „Arbat“ rovněž organizovalo prodej knih v ruském jazyce.

Na rozdíl od předcházejícího roku je ruské zastoupení na výstavě podstatně větší – proběhnou zde prezentace překladů do češtiny dvou knih ruských spisovatelů. Dne 13. května ve 12 hod. se uskuteční prezentace nového vydání v českém jazyce závěrečné knihy trilogie „Metro 2035“ Dmitrije Gluchovského, kterou zde vydalo české nakladatelství Knižní klub.

Dne 14. května v 15 hod. se ve Čtenářském sále Výstaviště uskuteční přednáška ruské spisovatelky Jeleny Čižovové a prezentace českého vydání jejího románu Čas žen, připravená nakladatelstvím Host. Román byl vydán po soutěži o nejlepší literární překlad z ruského jazyka do českého, která byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s ruským Institutem překladu v roce 2015.

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival „Svět knihy“ v Praze bude ukončen 15. května 2016.

Tento článek je dostupný v: Russian