Vystoupení ruské spisovatelky Jeleny Čižovové na Masarykově univerzitě v Brně

Vystoupení ruské spisovatelky Jeleny Čižovové na Masarykově univerzitě v Brně

Dne 12. května se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konala prezentace románu Jeleny Čižovové „Čas žen“. Na setkání se známou ruskou spisovatelkou, laureátkou ceny „Russkij Buker“ přišli studenti a učitelé ruského jazyka, historici a milovníci ruské literatury. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za podpory českého nakladatelství Host a vedení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Román byl vydán jedním z největších českých nakladatelství Host (Brno) po soutěži o nejlepší literární překlad z ruského jazyka do českého, která byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s ruským Institutem překladu v roce 2015. Překlad románu, který si již získal četná kladná hodnocení kritiků, uskutečnila vítězka soutěže, studentka Institutu východoevropských studií UK Adéla Koutná.

Jelena Čižovová vystoupila s přednáškou „Čím se liší historická paměť od historického svědomí?“. Povyprávěla o své tvorbě a hlavní důraz položila na knihu „Čas žen“. Zdůraznila, že předobrazem hlavních hrdinek románu je několik generací členů její rodiny, kteří prožili První světovou válku, revoluci, občanskou válku a blokádu Leningradu. Hrdinky žijí v komunálním bytě a předávají své zkušenosti, své vzpomínky malé dívence, kterou kvůli její němosti a smrti matky mohou dát do dětského domova. Ve své přednášce Čižovová zadává otázky o místě obyčejného člověka v historii, o důležitosti výchovy a tradic rodiny, které zakládají vztahy jednotlivce ke své zemi, k její historii a budoucnosti. Spisovatelka se rovněž dotkla svého nového románu, kde se uchyluje k událostem Druhé světové války. Ve spojení s tím podtrhla vzájemné propojení historie evropských zemí, důležitost dialogu a hledání řešení ve složitých situacích. Vyjádřila přesvědčení, že mnohé existující konflikty je možné vyřešit pomocí komunikace lidí, snahou domluvit se a pochopit jeden druhého.

Přednáška měla velký úspěch a byla odměněna dlouhým potleskem. Jelena Čižovová rovněž odpověděla na četné dotazy posluchačů. Mimo jiné pověděla o tom, proč nejen ona, ale i mnozí současní ruští spisovatelé se neustále obracejí k tématu XX. století, kdo jsou její hlavní čtenáři v Rusku i v zahraničí, ve kterých zemích a jak byly přijaty její romány.

Jménem nakladatelství Host vystoupily redaktorka Dana Blatná, literární redaktorka Pavlína Prokůpková a programová redaktorka Marcela Marziová. Redaktorky pověděly o plodné spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze během překladu a vydání románu. Pozvaly též všechny zájemce na prezentaci knihy, která se bude konat 14. května na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze.

Po přednášce všichni přítomní mohli pobesedovat se spisovatelkou a získat její autogram. Mnozí čeští studenti vyjádřili přání získat knihu nejen v českém, ale i v ruském jazyce.

Na žádost kulturního týdeníku „Kam v Brně“ Jelena Čižovová napsala esej „Brno očima spisovatelky“, která bude publikována v nejbližším čísle. Poskytla rovněž interview Českému rozhlasu Brno, literárnímu časopisu „Tvar“ a korespondentu slovenských novin „Denník“, který přijel z Bratislavy.

Tento článek je dostupný v: Russian