Výstava „30 let po havárii v Černobylské jaderné elektrárně“ v RSVK v Praze

Výstava „30 let po havárii v Černobylské jaderné elektrárně“  v RSVK v Praze

Dne 28. dubna 2016 byla ve foyeru Ruského střediska vědy a kultury v Praze zahájena výstava fotografií, věnovaných 30.výročí havárie v Černobylské jaderné elektrárně. Výstava byla připravena Velvyslanectvím Republiky Bělarus ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Dne 26. dubna 2016 uplynulo 30 let ode dne strašlivé katastrofy v Černobylské jaderné elektrárně. V dnešním světě je černobylská katastrofa největší v historii jaderné energetiky. Byla největší co se týče počtu obětí i škod, které utrpělo hospodářství Ukrajiny a sousedních republik bývalého Sovětského svazu, tak i počtu likvidátorů, kteří se zúčastnili boje s pohromou.

Strašlivá havárie v Černobylské jaderné elektrárně se dotkla celého světa. V prvních dnech po výbuchu ve čtvrtém bloku lidé v okolí 30 km od elektrárny byli nuceni opustit své domovy. Podle oficiálních pramenů bylo evakuováno více než 115 000 osob.

Velké množství lidí a speciální techniky bylo využito k likvidaci následků výbuchu. Více než 600 000 lidí bylo potřeba na to, aby byly minimalizovány následky havárie. Ve výsledku kvůli hořícímu reaktoru elektrárny vznikl radioaktivní mrak, který se prostřednictvím dešťových srážek rozšířil po ohromném území Běloruska, Ruska, Ukrajiny a zemí západní Evropy.

Expozici tvoří 20 informačních plakátů, na kterých jsou zobrazeny fotografie očitých svědků katastrofy, jež měla za následek tisíce mrtvých, ale i fotografie ze současnosti, které dokumentují následky havárie. Jsou zde rovněž představeny materiály o likvidaci následků havárie vládou Republiky Bělarus spolu s OSN, Ruskem a Ukrajinou. V současnosti byla v republice dokončena realizace státního programu pro překonání následků katastrofy v Černobylské jaderné elektrárně na léta 2016-2020.

Od 3. do 7. května 2016 bude expozice vystavena v redakci českého vydavatelství Haló noviny.

Tento článek je dostupný v: Russian