Kurz profesora Vladimira Annuškina v RSVK v Praze

Kurz profesora Vladimira Annuškina v RSVK v Praze

Dne 28. dubna 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal kurz profesora Státního institutu ruského jazyka A. Puškina (SIRJ) Vladimira Annuškina „Rétorika a kultura řeči (pro učitele a žáky): věda – praxe – výuka“. Akce byla připravena mezinárodním kulturním institutem „Klíč“ a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Vladimir Annuškin, doktor filologických věd, působí jako vedoucí katedry ruské slovesnosti a mezinárodní komunikace ve SIRJ. Je rovněž předsedou Ruské asociace badatelů a učitelů rétoriky a vedoucím programu „Živé slovo“ na televizním kanálu Kultura.

Kurzu se zúčastnilo asi 50 osob z řad učitelů ruského jazyka, mladí krajané a čeští studenti, kteří studují ruský jazyk.

V první, teoretické části kurzu V. Annuškin informoval o místě ruského jazyka v současném světě. Dotknul se takových pojmů, jako je jazyk a řeč, filologie a slovesnost, poetika a rétorika. Pozastavil se na zvláštnostech využití jazyka v rodinném životě, v profesionální komunikaci, ve školství, politice a hromadných sdělovacích prostředcích. Zdůraznil, že slovo je základem evropské kultury a řeč je hlavní charakteristikou člověka. Rozvoj osobnosti člověka v mnohém závisí od jeho „myšlenkového a slovesného vzdělání“.

Ve druhé, praktické části kurzu profesor pověděl o tom, na co je třeba obrátit pozornost, abyste dobře ovládli umění rétoriky. Poté účastníkům nabídnul několik praktických úloh. Všichni zájemci si mohli vyzkoušet roli řečníka na příkladu krátkého textu, ujistit se o důležitosti výběru slov a řečových konstrukcí, intonací a pauz, gest a úsměvu v umění rétoriky.

Na závěr kurzu profesor Annuškin za doprovodu kytary zazpíval své písně, zkomponované na verše ruských básníků.

Tento článek je dostupný v: Russian