Konference ruských krajanů v ČR

Konference ruských krajanů v ČR

Dne 25. dubna 2016 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala konference ruských krajanů žijících v ČR. Akce byla organizována Koordinační radou ruských krajanů za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Krajany pozdravil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij, který podtrhnul důležitost činnosti společenských organizací ruských krajanů v ČR. Zdůraznil též, že podpora a spolupráce s nimi jsou jednou z nejdůležitějších úloh orgánů státní moci RF. Vyzval krajany k jednotě a konsolidaci. Na závěr předal diplom Velvyslanectví RF společenské organizaci s názvem Ruská kulturně-osvětová společnost na Moravě za aktivní činnost a rovněž u příležitosti 10. výročí jejího založení.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza připomněl, že oslava70.výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce a osvobození Československa od fašismu se díky aktivním snahám krajanů změnila ve skutečnou celonárodní oslavu. Vyzval , aby na stejné úrovni proběhly i oslavy 71. výročí. Informoval o rozsáhlé společné činnosti, kterou provádějí společenské organizace a Ruské středisko vědy a kultury v Praze. Vyzval krajany ke konsolidaci a popřál, aby „ruský mír“ byl především mírový.

S výzvou uchovat jednotu v práci společenských organizací se obrátil i zástupce Ruské pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, protojerej Nikolaj Lišeňuk z Karlových Varů. Zdůraznil, že duchovní pravoslavné církve musí podporovat konstruktivní činnost krajanů.

S informací o práci Fondu podpory a ochrany práv krajanů v zahraničí vystoupil Sergej Prochorov.

Pozdravit přítomné přišel i zástupce ředitele „Moskevského domu krajanů“ Igor Čichrinov.

Předsedkyně Koordinační rady ruských krajanů Ljubov Vondroušková zhodnotila činnost KRRK za uplynulý rok a informovala o průběhu Evropské konference krajanů, která proběhla v Římě ve dnech 21.- 22. dubna 2016.

Poté vystoupili zástupci společenských organizací z různých měst ČR, kteří pověděli o své práci na podporu ruského jazyka, historie, kulturních a duchovních tradic mezi krajany.

Jménem blokádníků Leningradu, již žijí v ČR, za pomoc poděkovala Ludmila Sedláková.

Představitel ruskojazyčné menšiny ve Vládní komisi pro záležitosti národních menšin A. Kelin a předsedkyně Internacionálního střediska cizinců z Hradce Králové Natalija Docenková pověděli o spolupráci s českými orgány a informovali o podpoře, kterou mohou krajané získat v ČR.

Všichni zájemci byli na konferenci pozváni na akci „Nesmrtelný pluk“, která se bude poprvé konat v Praze na Loretánském náměstí 8. května od 13 hod. Akce bude ukončena koncertem na Hradčanském náměstí, na kterém vystoupí ruské a české dětské sbory.

Na závěr konference byla přijata rezoluce, která zdůrazňuje nepolitický charakter činnosti organizací ruských krajanů v ČR a motivuje všechny krajany, aby aktivně podporovali a uchovávali ruský jazyk, ruské kulturní a duchovní hodnoty, jež jsou nasměrovány na upevňování přátelství mezi národy Ruska a Česka.

Na akci bylo přítomno okolo 70 osob z různých míst Česka.

Tento článek je dostupný v: Russian