Mezinárodní filatelistická výstava Eurospace 2016 byla zahájena v RSVK v Praze

Mezinárodní filatelistická výstava Eurospace 2016 byla zahájena v RSVK v Praze

Dne 12. dubna 2016 byla v Ruském středisku vědy a kultury v Praze zahájena národní specializovaná filatelistická výstava s mezinárodní účastí Eurospace 2016, věnovaná 55. výročí letu do vesmíru Jurije Gagarina. Jejími organizátory byly Svaz českých filatelistů a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR za podpory Rusko-české smíšené obchodní komory.

Výstavy se zúčastnili známí filatelisté z Rakouska, Německa, Indie, Nizozemí, Ruska, Francie, Švýcarska a Česka, kteří na ní představili unikátní známky s vesmírnou tematikou 2. a 3. světové úrovně a rovněž autogramy prvních kosmonautů z různých zemí.

Na zahájení byli přítomni mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruska v ČR Valerij Kurdjukov mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Moldávie v ČR Valerij Rusu, zaměstnanci velvyslanectví Arménie a Kazachstánu.

V úvodním projevu předseda organizačního výboru výstavy Julius Cacka uvítal hosty a účastníky v českém, německém a ruském jazyce. Zdůraznil, že daná expozice je největší filatelistickou výstavou na vesmírné téma v Evropě za posledních 20 let. Podtrhl, že je věnována 55. výročí letu do vesmíru Jurije Gagarina.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij poblahopřál všem přítomným ke Dni kosmonautiky, který se v Rusku masově slaví. Připomněl hrdinský čin Jurije Gagarina, který před 55 lety poprvé v historii lidstva obletěl planetu Zemi. Zdůraznil, že OSN rovněž slaví 12. duben jako Mezinárodní den letu člověka do vesmíru.

Senátor Parlamentu ČR Radko Martínek podtrhnul vysokou úroveň exponátů výstavy, na níž je představeno 140 panelů filatelistů z různých zemí. Vyřídil hostům a účastníkům pozdrav předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, pod jehož záštitou výstava probíhá.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza poblahopřál všem přítomným ke Dni kosmonautiky a vyzdvihnul důležitost konání výstavy pro uchování a upevnění přátelských vztahů mezi zeměmi.

Zástupce předsedy Svazu českých filatelistů Vít Vaníček informoval o přípravě výstavy v RSVK v Praze. Připomněl, že prakticky každý filatelista na světě má známku s portrétem prvního člověka, jenž letěl do vesmíru.

Poté Julius Cacka, Alexandr Zmejevskij a Radko Martínek slavnostně zahájili výstavu v Křišťálovém sále RSVK. Julius Cacka provedl čestné hosty po výstavě a pověděl jim o nejzajímavějších a nejvzácnějších exponátech.

Na výstavě se nacházejí nejen vzácné známky na různá vesmírná témata, autogramy kosmonautů z mnoha zemí a originály dopisů kosmonautů z různých zemí jejich rodinám, ale i známky, věnované těm, kteří před mnoha lety zkoumali vesmírné prostory – Isaacu Newtonovi, Tycho Brahemu, Nikolaji Koperníkovi a Julesu Vernovi. Jsou zde rovněž zastoupeny známky, věnované zvířatům ve vesmíru a vitrína s příklady vesmírného stravování.

Filatelistická výstava Eurospace 2016 bude v RSVK v Praze otevřena do 17. dubna 2016.

V rámci výstavy se 13. dubna v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskuteční kulatý stůl a setkání s náhradníkem prvního československého kosmonauta Oldřichem Pelčákem a náhradníkem prvního slovenského kosmonauta Michalem Fullerem.

Dne 14. dubna bude v RSVK v Praze promítnut film „Gagarin. První ve vesmíru“ a proběhne setkání s generálním producentem Olegem Kapancem.

Dne 15. dubna se v Planetáriu Praha uskuteční setkání se sovětským kosmonautem, dvojnásobným Hrdinou Sovětského svazu, prezidentem Federace kosmonautů Ruska Vladimirem Kovaljonkem.

Dne 16. dubna ve foyeru RSVK v Praze bude otevřena přepážka České pošty, kde bude probíhat speciální razítkování filatelistické produkce zvláštním razítkem, které bylo vyrobeno pouze pro tuto výstavu.

Tento článek je dostupný v: Russian