Prezentace třetí části učebnice ruského jazyka „Klassnyje druzja” v ČR

Prezentace třetí části učebnice ruského jazyka „Klassnyje druzja” v ČR

Dne 6. dubna 2016 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnily prezentace třetí části učebnice s názvem „Klassnyje druzja” a metodický seminář pro české učitele ruského jazyka . Akce byla připravena českým nakladatelstvím Klett za podpory a účasti Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Prezentaci zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který zdůraznil, že se jedná už o šestou prezentaci nové učebnice, konanou v RSVK.

Prezentaci uváděla vedoucí autorského kolektivu, docentka Univerzity J.E. Purkyně Natálie Orlovová, která představila spoluautorky učebnice Janu Kirschnerovou a Janu Stejskalovou, a rovněž autora doplňkových materiálů k učebnímu komplexu, předsedu společenské organizace ruských krajanů „Kovčeg – Archa“ Anatolije Orlova.

Učebnice „Klassnyje druzja-3“ je závěrečnou částí učebnice „Klassnyje druzja”, která je určena pro české žáky 7., 8. a 9. tříd, kteří studují ruský jazyk jako druhý cizí jazyk.

Na příkladu jedné vyučovací hodiny autorka účastníky semináře seznámila se strukturou učebnice. V ní uvedená témata jsou vypracována v souladu s celoevropskými požadavky na ovládání cizího jazyka s ohledem na věkové zájmy studujících. Učebnice obsahuje poznávací texty, které žáky seznamují se současnými reáliemi Ruska, úlohy na rozvoj komunikačních schopností, úkoly s prvky hry a také slovník.

K samotné učebnici je přiložen pracovní sešit se zajímavými úlohami, které pomáhají zafixovat prostudovaný materiál. Cvičení, která jsou v pracovním sešitě, je možné využít jak pro práci pod vedením učitele, tak i k samostatné práci žáků a studentů.

Ve druhé části semináře vystoupila spoluautorka učebnice Jana Kirschnerová, která podrobně informovala o tom, že učebnice je součástí učebního komplexu „Klass!“. Ukázala, jak učitelé mohou vést vyučování podle učebnic tohoto komplexu.

Na závěr semináře Anatolij Orlov představil nové doplňkové materiály k učebnicím – pestré mapy „Kouzla Ruska“ a „Pamětihodnosti Moskvy“, které umožní udělat práci s učebnicemi daleko zajímavější.

Prezentace závěrečné části učebnice „Klassnyje druzja” se těšila velkému zájmu českých učitelů ruského jazyka. Autoři odpověděli na četné dotazy účastníků semináře a vyslechli si poděkování od učitelů, kteří uči podle této učebnice.

Semináře se zúčastnilo více než 50 učitelů ruského jazyka ze základních a středních škol. Každý host obdržel darem novou učebnici a doplňkové materiály.

Tento článek je dostupný v: Russian