Mezinárodní pedagogická konference v České republice

Mezinárodní pedagogická konference v České republice

Ve dnech 22. – 24. března 2016 v České republice proběhla V. mezinárodní pedagogická konference „Vzájemný vztah vlasteneckého a internacionálního elementů v procese výchovy dorůstající generace“. Akce byla připravena a provedena českou organizací Ruský dům z Mariánských Lázní za podpory odboru školství vlády Moskvy, administrativní správy Karlovarského kraje a Mariánských Lázní a Generálního konzulátu RF v Karlových Varech.

Konference byla zahájena 22. března ve slavnostním sále Regionálního muzea Mariánských Lázní. Zúčastnili se jí zástupci delegací ruských pedagogů z Moskvy a jejich českých kolegů, představitelé českých veteránských organizací, Mezinárodního všeslovanského výboru a České pravoslavné církve.

Hosty uvítal generální konzul RF v Karlových Varech Michail Ledeňov, zástupce vedoucího administrativní správy Karlovarského kraje Edmund Janiš, starosta města Petr Třešňák a zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Oleg Soloduchin.

S hlavním referátem na konferenci vystoupil ministr vlády Moskvy, vedoucí odboru školství Isaak Kalina. Pověděl všem přítomným o organizaci a zkušenostech vlastenecké výchovy moskevských žáků a studentů v průběhu profesionálně – technického vzdělávání. Podrobně se pozastavil na rozvoji kadetského hnutí v Moskvě, vzájemném vztahu s městskou Radou veteránů.

Poté vystoupili ředitelé moskevských škol a kadetských sborů a jejich čeští kolegové.

Druhý den konference účastníci strávili na poznávacích cestách po Karlovarském kraji a seznamováním se s vedením místních školních zařízení. Moskevští pedagogové navštívili své kolegy v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chebu a Nejdku.

Záverečné plenární zasedání se uskutečnilo 24. března v Křišťálovém sále RSVK v Praze. Vedení moskevských pedagogických kolektivů povědělo o svých zkušenostech při vlastenecké výchově moskevských žáků. Formy této výchovy jsou různorodé a téma vlastenectví se odhaluje nejen prostřednictvím historické paměti či služby vlasti, ale i zapojením žáků do sociální činnosti a ochrany přírody, jejich kulturní a hudební výchovou. Výsledky konference shrnuli zástupce vedoucího odboru školství Moskvy Igor Pavlov a ředitel Ruského domu z Mariánských Lázní Sergej Komkov. K účastníkům rovněž promluvili čeští veteráni – zástupci společenské organizace Svaz bojovníků za svobodu.

Mezinárodní pedagogické konference se zůčastnilo okolo 100 ruských pedagogů z Moskvy, jejich českých kolegů a ruských krajanů.

Tento článek je dostupný v: Russian