„Cestování do země Azbuky“ v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

„Cestování do země Azbuky“ v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Dne 16. března 2016 Ruské středisko vědy a kultury v Praze navštívilo 36 studentů gymnázia z Duchcova, aby se zúčastnili zábavně-vzdělávacího programu „Cestování do země Azbuky“ . V rámci tohoto programu se mladí lidé, kteří stojí před volbou druhého cizího jazyka, formou hry na hodině „Ruský jazyk za 60 minut“ seznámili s azbukou a naučili se první slova v ruském jazyce. Před hodinou studenti absolvovali virtuální cestu po nekonečných prostorech Ruska.

Zábavně-vzdělávací program „Cestování do země Azbuky“ se v České republice úspěšně realizuje už několik let. Jeho cílem je zaujmout studenty, kteří stojí před výběrem druhého cizího jazyka a motivovat je k tomu, aby studovali ruský jazyk. Rovněž je formou hry seznámit s ruskou abecedou a ukázat jim, že abeceda, která se liší od latinské, není překážkou pro studium ruského jazyka.

Pro skupinu studentů poslední třídy gymnázia s intenzivní výukou ruského jazyka byla organizována hodina s promítnutím videofilmu „Cestování po Petrohradu“.

Během exkurze, která se uskutečnila po vyučování, se studenti i se svojí učitelkou Janou Keršnerovou s velkým zájmem seznámili s činností RSVK v Praze.

Navštívili knihovnu, kde jim byly předvedeny knižní novinky a knihovnice jim pověděla o tom, jak se stát čtenářem knihovny.

Během prohlídky Velkého sálu se hosté seznámili s programem akcí RSVK na tento měsíc.

V Křišťálovém sále studenti zhlédli výstavu ruských malířů Alexandra a Inny Kabanovových.

Zábavně-vzdělávací program „Cestování do země Azbuky“ v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze proběhl úspěšně a těšil se zájmu českých studentů.

Tento článek je dostupný v: Russian