Den otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Den otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Dne 14. března 2016 Ruské středisko vědy a kultury v Praze navštívili studenti gymnázia z Chrudimy, kde již mnoho let přetrvává tradice výuky ruského jazyka. Během exkurze se 17 studentů se svojí učitelkou Jitkou Jelínkovou s velkým zájmem seznámilo s činností RSVK v Praze.

Navštívili knihovnu, kde jim byly předvedeny knižní novinky a knihovnice jim pověděla o tom, jak se stát čtenářem knihovny.

Během prohlídky Velkého sálu se hosté seznámili s programem akcí RSVK na tento měsíc.

V Křišťálovém sále studenti zhlédli výstavu ruských malířů Alexandra a Inny Kabanovových z Maďarska.

V počítačové třídě kurzů ruského jazyka byla pro studenty organizována vyučovací hodina podle textu písně “Město dlja šaga vperjod” hudební skupiny “Kino”. Pro mladé lidi bylo velmi zajímavé si v takové nezvyklé formě upevnit gramatiku a vyzkoušet si roli literárních překladatelů.

Návštěvníci rovněž vyslechli konzultaci o zkoušce z ruského jazyka pro získání mezinárodního osvědčení úrovní A1 – C1 a absolvovali zkušební testy v rámci přípravy na mezinárodní zkoušky úrovní A2-B1.

Další Den otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze proběhl úspěšně a těšil se zájmu českých studentů.

Tento článek je dostupný v: Russian