Prezentace ruského vysokoškolského vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně

Prezentace ruského  vysokoškolského vzdělání  na Masarykově univerzitě v Brně

Dne 24. února v Institutu slavistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně proběhla prezentace systémů ruského vysokoškolského vzdělání. Prezentace byla připravena a uskutečněna Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Zaměstnankyně Ruského střediska vědy a kultury v Praze Veronika Novoselovová podrobně pověděla o systémů vysokoškolského vzdělání v Rusku, možnostech studia a stáží zde, o činnosti RSVK v Praze. Seznámila též posluchače s možnostmi složení zkoušky z ruského jazyka se získáním certifikátu.

Zájem o prezentaci ze strany studentů překonal veškerá očekávání. Mladí lidé aktivně zadávali otázky, účastnili se diskuze, vzpomínali na své cesty do Ruska. V současnosti na Filosofické fakultě MU studuje 320 budoucích rusistů.

Docent institutu Jiří Gazda potvrdil zájem studentů o stáže v Rusku. Institut slavistiky již mnoho let aktivně spolupracuje s Nižegorodskou státní univerzitou N. Lobačevského v oblasti výměny studentů a učitelů, vědeckých a výzkumných projektů v odbornosti „Ruský jazyk a literatura“. Platí smlouva o spolupráci.

Zvláštní pozornost vyvolala možnost zvyšování kvalifikace budoucích filologů a učitelů ruského jazyka v Letní škole Institutu ruského jazyka A. Puškina. Mnozí studenti nižších ročníků se hned po prezentaci přihlásili. Studenty vyšších ročníků zaujala možnost absolvování vědecké a předdiplomové dlouhodobé stáže v Rusku. Zájem vyvovala i možnost získat vzdělání na Diplomatické akademii MZV RF, kde v loňském roce zahájila své druhé vysokoškolské vzdělání v magisterském programu „Právo“ studentka Masarykovy univerzity.

Z Masarykovy univerzity – druhé nejvýznamnější univerzity v ČR – každoročně odjíždí okolo 80 studentů, doktorandů a učitelů na stáže do Ruska. Na prezentaci bylo přítomno okolo 100 osob.

Tento článek je dostupný v: Russian