Večer uměleckého sdružení “Mir iskusstva” z cyklu “Kávový divertissement“ v RSVK v Praze

Večer uměleckého sdružení “Mir iskusstva” z cyklu “Kávový divertissement“ v RSVK v Praze

Dne 12. února 2016 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnil hudební a divadelní večer “Kávový divertissement” uměleckého sdružení krajanů “Mir iskusstva” pod vedením Světlany Suvorové. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Večer zahájila Světlana Suvorova, která uvítala hosty, popřála divákům hezký večer a hercům úspěšné vystoupení.

“Kávový divertissement” je vždy přirozená a srdečná beseda herců s diváky, což umožňuje, aby se stal každý součástí představení.

Vystoupilo mládežnické studio sdružení, které představilo úryvky z děl A. Puškina a W. Shakespeara. L. Pižova, V. Černyšev a N. Petrovičev velmi efektně zahráli své role a byli odměněni dlouhým potleskem diváků.

Poté další herci sdružení A. Skorko a O. Vasiljev velmi zdařile zahráli úryvek z představení „Příšol mužčina k ženščině“ podle hry S. Zlotnikova.

V hudební části večera vystoupili T. Fomina a V. Vonásek. Zazněly úryvky z populárních operet, písně, romance a též verše českých básníků J. Vrchlického a R. Vonáska.

Návštěvníkům byla rovněž představena nová expozice každoroční mezinárodní výstavy dětských a rodinných fotografů „Winter EXPO 2016“, kterou zahájila organizátoka výstavy J. Gudilina.

Na večeru v Křišťálovém sále RSVK v Praze bylo přítomno více než 30 lidí z řad ruských krajanů i Čechů.

Tento článek je dostupný v: Russian