Zasedání Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR v RSVK v Praze

Zasedání Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR v RSVK v Praze

Dne 22. ledna 2016 se v Literárním salonu RSVK v Praze konalo letošní první zasedání Evropského kongresu literátů. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Setkání Evropského kongresu literátů bylo věnováno teorii psaní vešů a stalo se již druhým v sérii setkání, věnovaných danému tématu, mimo jiné radám zkušených básníků těm, kteří teprve začínají tvořit. Otázka poetické techniky není vůbec jednoduchá a často staví začínající básníky do složité pozice. Co jsou to veše? Co je a co není poezie? Je možné psát veše bez znalosti teorie psaní veršů a jak to udělat, když ty nejvíce originální rýmy již využili jiní básníci? Na tyto a mnohé jiné otázky odpověděla předsedkyně vedení Evropského kongresu literátů básnířka I. Sileckaja.

Pověděla o technice klasického ruského psaní veršů a uvedla příklady. Sdělila, že veše, které nemají nové rýmy, zanechávají záporný dojem, často snižují zájem o celé dílo kvůli pocitu „otřepanosti“.

Na setkání se hovořilo o verších, o umění naplněném vysokým duchovnem, pocitem překrásného, upřímností a emocemi.

Na večeru byli přítomni ruští krajané i čeští občané. Jako čestný host vystoupila česká básnířka a lingvistka Bronislava Volková, která představila nový sborník svých veršů.

Tento článek je dostupný v: Russian