Svátek ruského jazyka „Cestování do Země azbuky“ v Chrudimy

Svátek ruského jazyka „Cestování do Země azbuky“ v Chrudimy

Dne 27. listopadu 2015 v Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimy zaměstnanci Kurzů ruského jazyka při RSVK organizovali svátek ruského jazyka „Cestování do Země azbuky“ pro studenty sedmé třídy této školy, již si letos musí vybrat druhý povinný cizí jazyk. Vzdělávací program RSVK „Cestování do Země azbuky“ je zaměřen na to, aby pomohl českým studentům uskutečnit tuto volbu.

V rámci akce učitelka Kurzů ruského jazyka při RSVK N. Benžálovová provedla multimediální prezentaci „Zajímavá fakta o Rusku“. Poutavou a pro děti dostupnou formou představila všechno bohatství a různorodost historie a kultury Ruska.

Po prezentaci vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK J. Zubkovskaja uspořádala volně dostupnou hodinu „Ruský jazyk za 60 minut“ formou rychlého kurzu pro ty, kdo studují ruský jazyk od nuly. Metodika rychlého kurzu umožňuje studentům se za 45 minut formou hry seznámit s azbukou, získat první zkušenosti se čtením a psaním, naučit se první věty v ruském jazyce.

Protože se svátek konal před blížícími se Vánocemi a Novým rokem, zaměstnanci RSVK seznámili mládež s novoročními a vánočními tradicemi v Rusku a organizovali uměleckou dílnu „Novoroční pohlednice“. Děti se rovněž naučily a zazpívaly píseň v ruském jazyce „V lese se narodil smrček (joločka)“.

Velký zájem vyvolala výstava knih v ruském jazyce z knihovny RSVK.

Svátek byl ukončen promítáním kresleného filmu „Máša a medvěd“ v ruském jazyce, který je v Česku velmi populární. Film zhlédlo 45 studentů ve věku 12-13 let.

Tento článek je dostupný v: Russian