Mezinárodní konference překladatelů ruské literatury v RSVK v Praze

Mezinárodní konference překladatelů ruské literatury v RSVK v Praze

Dne 12. listopadu 2015 v Křišťálovém sále RSVK v Praze začala vědecko-praktická Mezinárodní konference překladatelů ruské literatury. Organizátory byly Zastupitelství Rossotrudničestva v České republice a ruský „Institut překladů“. Podporu akci poskytly Institut slavistiky Ruské akademie věd, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna (Praha), Institut slavistiky Masarykovy univerzity (Brno) a katedra slavistiky Univerzity Palackého (Olomouc).

Účastníky byli překladatelé a vědci, zabývající se ruskou literaturou, vydavatelé a literární kritici, spisovatelé a studenti z Rakouska, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Česka a čtyř měst v Rusku – Moskvy, Petrohradu, Kazaně a Smolenska. Dohromady se konference zúčastnilo více než 60 odborníků.

Čestnými hosty konference byli spisovatelé Jevgenij Vodolazkin (Petrohrad) a Vladimir Šarov (Moskva).

Konferenci zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v České republice Leonid Gamza, který přivítal účastníky a organizátory. Pověděl o činnosti RSVK v Praze v této oblasti. Zdůraznil, že v dnešní nelehké době jsou překladatelé důležitým mostem , který napomáhá lépe poznat a pochopit jeden druhého a sbližuje lidi v různých zemích.

Hosty přivítala i ředitelka ruského „Institutu překladů“ Světlana Uskovová, která zároveň provedla i jeho prezentaci.

Poté vystoupili . spisovatelé Jevgenij Vodolazkin“.a Vladimir Šarov s referáty „Současná ruská literatura: pohled zevnitř “ a “Ztráty v životě a literatuře”. Oba se rovněž podělili s přítomnými o své zkušenosti při komunikaci s překladateli jejich děl v různých zemích.

Prezentaci českého nakladatelství PR-Aspekt International provedla jeho šéfredaktorka Natalija Sudlenkovová.

Vědkyně z Institutu slavistiky Ruské akademie věd Julija Sozinová pověděla o činnosti Fóra slovanských kultur a projektu “100 nejlepších slovanských románů”.

S referátem vystoupila i profesorka Světlana Chamšovski (Maďarsko), divadelní kritička Vlasta Smoláková(ČR), zaměstnankyně RSVK Veronika Novoselovová a mnozí jiní.

Odpoledne se v RSVK uskutečnily krátké kurzy o překladu dramaturgie a o překladu prózy za účasti studentů z mnoha českých univerzit , kteří pod vedením svých profesorů nabídnou své překlady.

Předsedkyně Evropského kongresu literátů Česka a členka Svazu spisovatelů Ruska Irina Sileckaja se podělila o své zkušenosti ohledně překladu české poezie do ruského jazyka.

První den byl ukončen diskuzí a setkáním se spisovateli Jevgenijem Vodolazkinem.a Vladimirem Šarovem, jehož se zúčastnili všichni zájemci – dohromady okolo 70 osob.

Dne 13. listopadu konference pokračuje v Brně na Univerzitě T.G. Masaryka. Tam bude vyhlášena nová soutěž o nejlepší literární překlad současné ruské literatury v ČR, organizovaný Zastupitelstvím Rossotrudničestva v České republice již podruhé. Jeho vítězové spolu s cenami obdrží nabídku přeložit knihy ruských autorů a vydat je v ČR v roce 2016. V rámci konference se rovněž uskuteční setkání se spisovateli, autogramiáda a autorské čtení. Po konferenci bude vydán sborník vystoupení.

Tento článek je dostupný v: Russian