Kulatý stůl věnovaný 120. výročí narození archimandrity Isaakije (Vinogradova) v RSVK v Praze

Kulatý stůl věnovaný 120. výročí narození archimandrity Isaakije (Vinogradova) v RSVK v Praze

Dne 7. listopadu 2015 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnil kulatý stůl, věnovaný 120. výročí narození významného činitele Ruské pravoslavné církve, mnohaletého duchovního pražských chrámů sv. Mikuláše a Zesnutí Pany Marie na Olšanech archimandrity Isaakije (Vinogradova). Besedy se zúčastnilo 15 osob z řad duchovenstva Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska a představitelů veřejnosti.

S referátem o životě a díle archimandrity Isaakije vystoupil církevní historik , protojerej Oleg Machněv. Podtrhnul, že svoji duchovní službu v Česku bývalý bělogvardějský důstojník započal v roce 1928, po ukončení Sergijevského bohosloveckého institutu v Paříži. Poměrně rychle se stal pravou rukou a blízkým přítelem biskupa Sergije Bělského (Koroleva), který vedl pravoslavné farnosti v Československé republice. Podle vystupujícího archimandrita Isaakij „byl neúnavným pracantem v misionářství, výborným hospodářem a administrátorem, kazatelem a duchovním propagátorem. Stejně jako v apoštolských dobách, na prakticky neobhospodařené půdě ateismu šel kupředu a svým charismatem za sebou mnohé vedl a pomáhal jim šířit slovo boží v české zemi.“ Zvlášť zdůraznil, že se duchovní mnoho zabýval dětmi, byl jejich oblíbeným rádcem, udělal mnoho pro rozvoj ruského skautského hnutí „Viťjazi“. V květnu 1945 byl otec Isaakij zatčen orgány „SMERŠ“ a odvezen do SSSR, kde byl určitou dobu vězněn. V květnu 1946 byl osvobozen a poslán do vyhnanství do vesnice Akťjubinsk. Od roku 1958 do své smrti v lednu 1981 sloužil v Jelcích (Lipecká oblast).

Své vzpomínky na setkání s archimandritem Isaakijem se podělil historik a potomek emigrantů první vlny Vladimir Gavriňov. Pozastavil se na posledním letním táboře „Viťjazů“.v červenci 1941. Pověděl o vlasteneckém vzedmutí, které prožili mladí Rusové ve spojení s napadením SSSR fašistickým Německem. Při tom mnozí z nich velmi prožívali, že svého času přísahali, že budou bojovat s bolševismem a bolševiky. A právě archimandrita Isaakij jako duchovní je osvobodil od této přísahy.

Výsledky kulatého stolu shrnul současný představený chrámu Zesnutí Pany Marie na Olšanech protojerej Igor (Jefremuškin). Mimo jiné navrhnul obnovit hnutí „Viťjazů v Česku pro to, aby se děti odpoutaly od počítačů a počítačových her.“

Tento článek je dostupný v: Russian