Představení jednoho herce „Svirepyj Kavkaz“ v RSVK v Praze

Představení jednoho herce „Svirepyj Kavkaz“ v RSVK v Praze

Dne 30. října 2015 se v Literárním salonu Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo představení jednoho herce „Svirepyj Kavkaz“ (Sveřepý Kavkaz) v podání autora, mladého spisovatele Olega Samedova, již v současné době žije v Nizozemí.. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Oleg Samedov je studentem Právnické fakulty univerzity v Rotterdamu. Přiznal se, že historie Ruska a poezie jsou jeho dávnými a důležitými koníčky, kterým věnuje veškerý svůj volný čas. Je autorem několika představení, ve kterých v poetické formě vypráví divákům o zajímavých, často nezaslouženě zapomenutých událostech a hrdinech historie Ruska. Za cíl své tvorby pokládá boj s překrucováním historické pravdy.

Své nové představení jednoho herce „Svirepyj Kavkaz“ Samedov poprvé představil na VIII. konferenci Svazu ruskojazyčných spisovatelů v Nizozemí v roce 2014, kdy se slavilo 100. výročí začátku 1.světové války.

Hra byla se zájmem přijata i pražskými diváky. Připomněla vítězství Ruska nad Osmanskou říší v období 1.světové války. Tehdy bylo vedení Osmanské říše přesvědčeno, že ruská armáda není schopna ubránit se útokům turecké armády a bude dozajista poražena. Turci rovněž doufali v podporu a všemožně se snažili dostat na svou stranu muslimské obyvatelstvo Ruska. Nicméně ruské kozácké a turkménské oddíly se jednotně a tvrdě bily s nepřítelem a zvítězily nad osmanským vojskem. V poémě se odrazilo i téma genocidy Arménů v Turecku v dubnu 1915.

Svoje poetické vyprávění, jehož hrdiny byli kozáci a Turkméni – prostí vojáci ruské armády a rovněž němečtí a turečtí vojevůdci, autor doplnil archivními fotografiemi, mapami bojů a jinými videomateriály, které promítl na velkém plátně.

Diváci RSVK, mezi kterými byli krajané a čeští občané, děkovali Olegu Samedovovi za zajímavé a emocionálně silné historické vyprávění a pozvali jej, aby přijel do Prahy se svými novými díly.

Tento článek je dostupný v: Russian