Prezentace Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR na Západočeské univerzitě

Prezentace Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR na Západočeské univerzitě

Dne 27. října 2015 se v Institutu jazykové přípravy Západočeské státní univerzity v Plzni konala prezentace činnosti RSVK v Praze a možností studia a stáží v Rusku. V letošním roce byla organizována již podruhé z iniciativy učitelů ruského jazyka univerzity a sešli se na ní nejen studenti různých fakult, ale i studenti mnoha gymnázií města, kteří se rozhodují o své budoucí specializaci a láká je možnost spojit zájem o ruský jazyk se studiem na ruských vysokých školách.

Vedoucí oddělení vědy a vzdělání zastupitelství Veronika Novoselovová pověděla o činnosti RSVK, seznámila přítomné s možnostmi složení zkoušek z ruského jazyka se získáním osvědčení a přednesla referát o systému vysokoškolského vzdělání v Rusku, možnostech studia a stáží v Rusku. Návštěvníci se s velkým zájmem zapojili do diskuze. Projednávaly se i možnosti kontaktů s ruskými vysokými školami ve vědecko-výzkumné oblasti.

Učitelé a studenti zadávali mnoho dotazů o tom, jak být přijat ke studiu na ruských vysokých školách a jak získat druhé vysokoškolské vzdělání v Rusku. Největší zájem byl o možnost jet do Letní školy ruského jazyka. Učitelé a studenti se podělili o své zkušenosti ze studia v Rusku, vyjádřili přání navázat kontakty s těmi, kdo již pobýval na stáži v loňském roce. Nejaktivnějšími diskutéry byli studenti 1. ročníku specializace „Mezinárodní vztahy – zeměpis. Rusko“.

Auditorium zajímala i setkání s ruskými spisovateli a kulturními činiteli, která se uskuteční v RSVK v Praze a rovněž konference překladatelů ruské literatury a druhá soutěž o nejlepší literární překlad.

Na závěr setkání byla s učiteli projednána metodika výuky ruského jazyka a novinky pedagogické a metodické literatury.

S vedoucí Ruského střediska Západočeské státní univerzity Vlastou Klausovou byla domluvena spolupráce v realizaci několika projektů. Středisko rovněž projevilo zájem o lekce o současném právním, územním a administrativním uspořádání Ruska; o zvláštnostech obchodní a diplomatické korespondence; analýze zahraniční politiky Ruska a jeho účasti v činnosti mezinárodních organizací. Na setkání bylo přítomno okolo 25 studentů a učitelů, kteří děkovali Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR za zajímavou prezentaci.

Tento článek je dostupný v: Russian