Setkání s českými studenty a učiteli na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně

Setkání s českými studenty a učiteli na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně

Dne 16. října 2015 se v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně konalo setkání zaměstnanců Ruského střediska vědy a kultury v Praze se studenty 1.-3. ročníku slavistiky Pedagogické fakulty, kteří studují specializaci „obchodní ruština“.

Příprava bakalářů této specializace na univerzitě probíhá od roku 1999 a k dnešnímu dni si ruský jazyk vybralo více než 100 osob. Na setkání přišlo okolo 60 studentů a absolventů a rovněž ruští krajané a občané zemí SNS.

Vedoucí oddělení vědy a vzdělání RSVK Veronika Novoselovová přednesla referát o systému vysokoškolského vzdělání v Rusku, o možnostech studia a stáží v Rusku a rovněž o činnosti RSVK. Publikum zajímal Den ruské kultury, setkání se spisovateli a kulturními činiteli, nadcházející konference překladatelů ruské literatury a druhá soutěž o nejlepší literární překlad.

Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK J. Zubkovskaja předvedla hodinu ruského jazyka „Cestování do země Azbuky“. Přítomní se též seznámili s možnostmi složení zkoušky z ruského jazyka a obchodní ruštiny s obdržením certifikátu v RSVK.

Během setkání studenti kladli mnoho otázek o studiu v Rusku, zajímali se o možnost jet na Letní školu ruského jazyka, dělili se o své zkušenosti z pobytu v Rusku.

Učitelka ruského jazyka, kulturologie, literatury a historie Ruska z katedry slavistiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, doktorka filologických věd Inna Kalitová sdělila, že zájem o ruský jazyk v Česku stabilně roste. Specifika výuky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně spočívá v to, že se zde hlavní důraz při přípravě studentů klade na praktický aspekt studia ruského jazyka. Kromě gramatiky se studenti seznamují se zvláštnostmi jazyka obchodní komunikace, pravidly obchodní korespondence, zeměpisem Ruska, historií a kulturou země, literaturou zemí SNS, historií ruského kinematografu.

Na závěr setkání zaměstnanci RSVK projednali s profesorkou metodiku výuky ruského jazyka na univerzitě, seznámili se s fakultou i celou univerzitou. Věnovali též katedře slavistiky učebnice ruského jazyka a dohodli se na další spolupráci a organizaci společných akcí.

Tento článek je dostupný v: Russian