Slavnostní večer u příležitosti 71. výročí osvobození Československa v RSVK v Praze

Slavnostní večer u příležitosti 71. výročí osvobození Československa v RSVK v Praze

Dne 6. října 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnil slavnostní večer u příležitosti 71. výročí Karpatsko-dukelské operace a počátku osvobození Československa od fašistické okupace. Akce byla organizována Klubem Rusko a Společností Ludvíka Svobody ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Mezi čestnými hosty večera byli místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. Vojtěch Filip, dcera velitele 1. československého armádního sboru, prezidenta Československé republiky, Hrdiny Sovětského svazu generála Ludvíka Svobody profesorka Zoja Klusáková – Svobodová, senátor Parlamentu ČR Antonín Veleba, předseda Společnosti Ludvíka Svobody Ludvík Engel, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička, předseda Slovenského svazu bojovníků s fašismem generál Juraj Gorskij, účastníci a veteráni Velké vlastenecké války a 2. světové války.

Večer zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který poblahopřál veteránům a všem hostům k významnému datu v historii našich zemí.

Veterány 2. světové války a Československé lidové armády pozdravila i rada Velvyslanectví RF v ČR Anna Ponomarevová, která tlumočila blahopřání mimořádného a zplnomocněného velvyslance RF v ČR Sergeje Kiseleva a rovněž poděkovala všem, kdo bojovali za svobodu a nezávislost.

S hlavním referátem o významu Karpatsko-dukelské operace pro osvobození Československa od fašismu vystoupil prezident Klubu Rusko Ing. Zdeněk Zbytek, který zdůraznil, že během ní zahynulo více než 15 000 sovětských a československých vojáků. Rovněž připomněl, že dříve se den začátku operace, 6. říjen, slavil jako Den Československé lidové armády a Československá lidová armáda byla dlouho jednou ze sil, které pomohly uchovat mír na celém světě a nedopustily rozpoutání 3. světové války. Podrobně se pozastavil na zesilování znepokojivých tendencí v současném světě, vyzval přítomné spojit úsilí a nikdy nedopustit novou válku.

Předseda Společnosti Ludvíka Svobody Ludvík Engel připomněl přítomným tragické výsledky 2. světové války, ve které zahynulo více než 54 miliónů lidí (z nich bylo 47 miliónů civilního obyvatelstva), 90 miliónů bylo zraněno, 35 miliónů zůstalo invalidy, 20 miliónů dětí osiřelo. Rovněž pověděl o tom, co se v současnosti v ČR podniká pro uchování památky na účastníky Karpatsko-dukelské operace a 2. světové války. Vyzdvihnul webovou stránku „Dukla 1944“, jež letos začala fungovat díky profesorce Zoje Klusákové – Svobodové a která obsahuje mnoho fotografií, videí a archivních materiálů (www.dukla1944.com).

Zoja Klusáková – Svobodová poděkovala organizátorům večera za vzpomínky na otce a všechny účastníky bojů 2. světové války.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předseda Komunistické strany Čech a Moravy JUDr. Vojtěch Filip přečetl provolání účastníků večera na adresu vedení Prahy a Prahy 6 s výzvou nedopustit zničení památníku osvoboditele Prahy maršála I.S. Koněva či vytvoření na něm dalších nadpisů, které by překrucovaly historickou pravdu. Také se podrobně pozastavil na řadě ostrých mezinárodních otázek, mimo jiné na problému uprchlíků a válce s terorismem.

Jménem mladých lidí se na veterány 2. světové války se slovy vděčnosti obrátil synovec ministra obrany v československé vládě ve vyhnanství v období 2. světové války Robert Ingr.

Během slavnostního shromáždění byl na velkém plátně promítán historický týdeník a materiály z válečných let, které vypovídaly o přípravě a průběhu Karpatsko-dukelské operace a vzniku Československé lidové armády.

Na večeru bylo přítomno více než 250 hostů. Mezi nimi byli čeští, slovenští a ruští veteráni 2. světové války, důstojníci a generálové Československé lidové armády, čeští politici, vedení českých veteránských a společenských organizací, ruští krajané aj.

Po ukončení slavnostního zasedání hosté a veteráni pokračovali v přátelské besedě ve foyeru RSVK.

Tento článek je dostupný v: Russian