Čeští studenti se seznámili s činností RSVK v Praze

Čeští studenti se seznámili s činností RSVK v Praze

Dne 5. října 2015 Ruské středisko vědy a kultury v Praze navštívili studenti Obchodní akademie z Lysé nad Labem, kde dlouhá léta probíhá výuka ruského jazyka.

Během exkurze se 30 studentů seznámilo s činností RSVK v Praze. Navštívili knihovnu, kde jim byly předvedeny knižní novinky a knihovnice jim pověděla o tom, jak se stát čtenářem knihovny.Během prohlídky Velkého sálu se hosté seznámili s programem akcí RSVK na tento měsíc.

Velký zájem studentů si vysloužila výstava „Puškin a Lermontov“ ze sbírek Státního muzea A.S. Puškina (Moskva), která je v současné době vystavena v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze. O tvorbě těchto velkých ruských básníků se studenti učili ve škole na hodinách světové literatury.

Po prohlídce v přednáškovém sále kurzů ruského jazyka byla pro české studenty organizována ukázková hodina na téma „Tvorba A.S. Puškina“.

Návštěvníci rovněž vyslechli konzultaci o zkoušce z ruského jazyka pro získání mezinárodního osvědčení úrovní B1 – C1. Poté proběhla diskuse, během které mladí lidé mohli zadat různé otázky o činnosti kurzů ruského jazyka.

Dny otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze se konají pravidelně a těší se velkému zájmu českých studentů.

Tento článek je dostupný v: Russian