V roce 2015 slavíme 90. výročí založení Rossotrudničestva

V roce 2015 slavíme 90. výročí založení Rossotrudničestva

V roce 2015 slavíme 90. výročí založení Rossotrudničestva, organizace, která prošla dlouhou cestu od založení v roce 1925 jako Všesvazové společnosti pro kulturní styky se zahraničím, poté Svazu sovětských společností přátelství a kulturních styků s cizími zeměmi a dalších organizací do Federální agentury pro záležitosti Společenství nezávislých států, krajanů, žijících v zahraničí a mezinárodní humanitární spolupráci (Rossotrudničestvo).

Během těchto let byl vytvářen okruh přátel naší země v zahraničí. Autorita organizace byla natolik velká, že spolupráce v humanitární oblasti pokračovala dokonce i v nejsložitějších okamžicích historie a mezistátních vztahů.

I dnes je jedním z nejdůležitějších aspektů zahraniční politiky Ruska humanitární oblast. Současná činnost Rossotrudničestva a jeho zahraničních poboček je zaměřena na stanovení a rozvoj vztahů mezi ruskými a zahraničními odborníky, společnostmi, vzdělávacími a společenskými organizacemi, městy a regiony. Právě když chráníme a upevňujeme stoleté tradice přátelství a vzájemného chápání mezi zeměmi, vytváříme v zahraničí objektivní představy o současném Rusku, jeho bohaté historii a kulturním dědictví, ekonomickém a duchovním potencionálu.

90-лет_en4

Tento článek je dostupný v: Russian