Mezinárodní konference rusistů v Olomouci

Mezinárodní konference rusistů v Olomouci

Ve dnech 10.-11. září 2015 se v Olomouci na Univerzitě Palackého konala XXIII. mezinárodní vědecká konference „Olomoucké dny rusistů“. Tohoto mezinárodního setkání se zúčastnilo více než 100 vědců, aspirantů a studentů z Ruska, Česka, Běloruska, Německa, Slovenska, Polska, Japonska, Itálie, USA a jiných zemí. Na konferenci byli rovněž přítomni zaměstnanci Ruského střediska vědy a kultury v Praze.

Konferenci zahájil rektor Univerzity Palackého profesor Jaroslav Miller. Zasedání řídil vedoucí katedry slavistiky profesor Zdenek Pechal.

Hlavním hostem konference byl polský akademik Bronislav Kodzis – autor fundamentálního výzkumu „Literární střediska Ruského Zahraničí: 1918 – 1939“, jeden z autorů unikátního „Lexikonu ruské literatury XX.století“, který byl vydán v redakci známého německého rusisty Wolfganga Kazaka.

Během dvou dnů konference pracovaly frazeologická, lingvistická, překladatelská a literární sekce. Uskutečnilo se též zasedání odborníků, zabývajících se Haličsko-Volyňskou kronikou a jejím kulturně-historickým významem. Podle výsledků konference je plánováno vydání sborníku vědeckých článků a referátů.

Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze Jekatěrina Zubkovskaja a vedoucí oddělení vzdělávání a vědy Veronika Novoselovová pozdravily účastníky konference a pověděly o činnosti Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Aktivně se rovněž zúčastnily zasedání několika sekcí.

Jménem RSVK katedře slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, hlavnímu organizátoru konference, věnovaly učebnice, metodickou literaturu z ruského jazyka a knihy o kultuře Ruska.

Tento článek je dostupný v: Russian