Víza pro zájemce o vjezd do Ruska na stáž ve školním roce 2015/2016

Upozornění pro všechny kandidáty, kteří byli přijati na stáž do Ruska ve školním roce 2015/2016!

Ještě jednou Vás upozorňujeme, že letos platí nový systém informování o přijetí a termínech obdržení víz. Veškeré informace přicházejí do Vaší osobní složky na webuwww.russia-edu.ru. Vstup do osobní složky probíhá s pomocí hesla, poslaného Ministerstvem vzdělání a vědy RF na Vaši emailovou adresu, již jste uvedli v anketě. Adresa, odkud přijde heslo je noreply@russia-edu.ru.

Na stejném webu ve Vaší osobní složce v kolonce “Vízová informace” se objeví číslo vízové stvrzenky a datum, od kterého můžete vyřizovat vízum ve vízovém středisku.

Tento článek je dostupný v: Russian