Článek o Rossotrudničestvu v novinách „Kommersant“

Článek o Rossotrudničestvu v novinách „Kommersant“

Dne 15. června 2015 v novinách „Kommersant“ vyšel článek „Rossija rassotrudničalas“ (Rusko rozšiřuje spolupráci), který je věnován nové variantě programu poznávacích cest do Ruska pro mladé představitele politických, společenských, vědeckých a obchodních kruhů zahraničních států „Novoe pokolenije“ (Nové pokolení).

Program rovněž zahrnuje témata jako je politika a společenská hnutí, věda a vzdělání, hromadné sdělovací prostředky, kultura a obchodní spolupráce. K dnešnímu dni v rámci projektu již Rusko navštívilo více než 2000 lidí z 80 zemí.

Rossotrudničestvo se chystá provést v programu změny, které jsou zapříčiněny změnami v zahraničněpolitické situaci – více oslovit mladé lidi ze zemí Asie, SNS a Číny pro rozvoj partnerských vztahů v různých sférách.

„Jestliže je mladý člověk zainteresován v získání pravdivé informace o současném Rusku, musí přijít do Zastupitelství Rossotrudničestva ve své zemi, oznámit své přání zúčastnit se programu a objasnit, proč a nač to potřebuje“, prohlásila vedoucí Rossotrudničestva Ljubov Glebovová.

V souladu se změnami se kandidáty mohou stát mladí cizinci, kteří preferují aktivní společenskou, vědeckou či obchodní pozici, jsou ve věku od 20 do 40 let a nemají v Rusku blízké příbuzné.

Důležitým faktorem výběru účastníků je dobrovolná snaha podělit se ve své zemi o poznatky a informace, získané v rámci programu „Novoe pokolenije“. „Nikdo netrvá a ani nemůže trvat na napsání pochvalných článků v hromadných sdělovacích prostředcích či na kladných postojích v sociálních sítích. Angažovanost není cílem programu. Důležitá je hodnověrnost“, zdůrazňuje vedoucí agentury.

Plný text článku na : http://www.kommersant.ru/doc/2747025

Tento článek je dostupný v: Russian