Den ruského jazyka v Pardubicích

Den ruského jazyka v Pardubicích

Dne 11. června 2015 se v Pardubicích konala vzdělávací akce pro učitele, žáky a studenty místních základních a středních škol „Den ruského jazyka – interkulturní dialog“. Akce byla připravena společenskou organizací Mezinárodní kulturní institut (MKI) „Klíč“ za organizační a informační podpory místní administrace a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Dne ruského jazyka se zúčastnilo více než sto žáků a studentů základních, středních škol a gymnázií Pardubic a Pardubického kraje, kde je vyučován ruský jazyk.

Účastníky uvítali vicegubernátorka Pardubického kraje Jana Pernicová, zástupce starosty města Jakub Richtecký a lektorka Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze Natalija Benžalovová.

V rámci akce proběhly interaktivní dílny „Ruský jazyk“, „Ruská kultura“, „Vlastivěda Ruska“, „Lidové umění“.Zájemci mohli rovněž uskutečnit virtuální cestu po Rusku a učitelé ruského jazyka projednat témata, jež je zajímají na „kulatém stolu“.

Vítězům v různých nominacích byly rozdány dárky na památku od Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR – CD s písněmi z válečných let a audioknihami o Velké vlastenecké válce.

Den ruského jazyka v Pardubicích byl ukončen tradičním šálkem čaje s ruskými pirohy a exkurzí po městě, kterou studenti provedli v ruském jazyce.

aKřišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal tradiční večer u příležitosti ukončení školního roku 2014/2015 pro studenty kurzů ruského jazyka a rovněž ke Dni Ruska. Akce se zúčastnilo okolo 70 českých studentů.

Hosty přivítal zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Oleg Soloduchin a poblahopřál jim k zdárnému ukončení školního roku. Zdůraznil důležitost studia ruského jazyka pro sblížení obou stran a národů Česka a Ruska.

O rostoucím zájmu o ruský jazyk svědčí fakt, že v končícím školním roce v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze studovalo o 30 % více studentů než v minulém roce. Každý z absolventů spolu s osvědčením o ukončení Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze obdržel v roce 70. výročí vítězství a 70. výročí osvobození Československa od fašismu Vedoucí kurzů ruského jazyka Jekatěrina Zubkovskaja a lektorka pověděly o tom, co čeká ty, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu v příštím roce. Mimo jiné se dozvěděli, že mohou zlepšovat znalosti ruského jazyka nejen v obyčejných skupinách úrovní A1 a C1, ale i na odborných kurzech: „Ruská kultura a umění XIX.- začátku XX. století“. S reálným životem dnešního Ruska se studenti mohou seznámit, když budou navštěvovat speciální kurz „Rusko – dnešní den“. Ti, již mají zájem nejen nezapomenout, ale i obohatit svou slovní zásobu, zlepšit svůj ruský jazyk, se nabízí „Diskusní klub“.

Po předání diplomů byli všichni účastníci pozváni k bohatě prostřenému stolu, kde mohli pokračovat v přátelské besedě.

Tento článek je dostupný v: Russian