Pražané uctili památku maršála Koněva

Pražané uctili památku maršála Koněva

Dne 7. května se v Praze na náměstí Interbrigády z iniciativy Českého svazu bojovníků za svobodu a Česko-ruské společnosti, za podpory Ministerstva obrany a Generálního štábu armády České republiky uskutečnil slavnostní ceremoniál položení věnců a květin k památníku osvoboditele Prahy maršála Sovětského svazu I.S. Koněva.

Akce se zúčastnili představitelé mnoha českých politických stran a společenských organizací. Čestnou stráž spolu s příslušníky České armády drželi i představitelé mládežnických hnutí Skaut a Sokol.

K přítomným promluvil zástupce předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vojtěch Filip, který vyjádřil vážné znepokojení ohledně uchování historických vzpomínek v Evropě. Hovořil rovněž o nutnosti předat historickou pravdu dnešní mládeži a učinit tak, aby ji uchovala do budoucna. Podpořil ho i předseda Svazu bojovníků za svobodu podplukovník Jaroslav Vodička, který prohlásil, že „národ, který si nepamatuje svoji historii, ji bude nucen vytvořit znovu. A my, kteří jsme se tady dnes sešli, bychom si to vůbec nepřáli!“

Akce se zúčastnili zástupci Velvyslanectví RF v ČR, Velvyslanectví Běloruské republiky a Ruského střediska vědy a kultury v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian