Večer k jubileu vítězství pro ruské a české veterány v RSVK v Praze

Večer k jubileu vítězství pro ruské a české veterány v RSVK v Praze

Dne 6. května 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnil večer pro ruské a české veterány, věnovaný 70. výročí velkého vítězství a 70. výročí osvobození Československa od fašismu. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s českým Klubem Rusko a Společností Ludvíka Svobody.

Akce se v RSVK konala v „Den Georgie Pobědonosce“. Před zahájením byly všem zájemcům rozdány georgijevské stuhy.
Ve Velkém sále přítomné veterány a hosty přivítali vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, předseda Společností Ludvíka Svobody Ludvík Engel a prezident Klubu Rusko Zdenek Zbytek. Poblahopřáli hostům k blížícímu se jubileu a srdečně poděkovali přítomným veteránům za jejich přínos do vítězství.

Na velkém plátně bylo promítnuto vystoupení vítězky soutěže „Ukrajina má talenty“ Xenie Simonovové „Ty jsi vždy vedle“, věnované Dni vítězství ve Velké vlastenecké válce.

Ruským a českým veteránům rovněž poblahopřál sólista souboru Alexandrovi Petr Bogačev. Zazpíval písně z válečného období, např. „Smugljanka“, „Děň pobědy“ aj., jež byly diváky přijaty s nadšením.

S referátem o historických ponaučeních Druhé světové války vystoupil prezident Klubu Rusko Zdenek Zbytek. Zvlášť vyzdvihnul historickou úlohu Ruska v boji s fašismem a silami zla a též důležitost boje s fašismem a radikalismem v současných podmínkách.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vojtěch Filip poblahopřál veteránům k svátku a popřál jim pevné zdraví a hodně úspěchů. Zdůraznil, že v současnosti jsou v Evropě takové síly, které se snaží překrucovat historická fakta a vyzval přítomné, aby nedopustili zapomnění hrdinských činů národů, které zvítězily nad fašismem. Vyjádřil svůj názor ohledně pramenů migračních problémů v Evropě a složitého stavu v zemích, jako je Libye a Ukrajina, kde v současnosti probíhají občanské války. Vyzval Evropu, aby se urychleně zbavila infantility, vystoupil za obnovení vzájemně výhodné spolupráce mezi EU a Českem, za jednotnou Evropu až do Uralu ve znamení míru.

S pozdravy vystoupil rada Velvyslanectví RF v ČR Andrej Kuzněcov a vojenský atašé Velvyslanectví RF v ČR Oleg Smirnov. Poslední rovněž předal prezidentu Klubu Rusko Zdenku Zbytkovi pamětní dárek – panó se zobrazením Řádu vítězství.

Poté vystoupili senátoři Parlamentu ČR Jan Lebeda a Jaroslav Doubrava, poslanec Stanislav Borkovec, bývalý vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu ve vládě Miloše Zemana Miroslav Grégr.

Všichni přítomní srdečně uvítali účastníky jízdy na motocyklech „Moskva – Berlín“, mezi nimiž byli i členové motocyklových klubů z Německa, Makedonie a Ruska. Jménem všech účastníků jízdy na motocyklech člen klubu „Noční vlci“ Maxim Novikov poblahopřál veteránům k jubileu vítězství, které se masově slaví v Rusku i v zahraničí. Pověděl o vzpomínkových akcích, kterých se zúčastnili v Česku. Přečetl dopis veteránů z města Orel veteránům a obyvatelům Evropy. Předal též knihovně RSVK knihy o historii Velké vlastenecké války.

Dále vystoupil ataman Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska Michail Dzjuba. Tato organizace podpořila pobyt účastníků jízdy na motocyklech v ČR. Jménem svazu předal ruským účastníkům jízdy na motocyklech pamětní listiny.

Poté vystoupili veteráni Druhé světové války a jejich potomci, již se podělili o své vzpomínky na válku a události, které se uskutečnily v Čechách a Evropě – dcera prezidenta Československa a Hrdiny Sovětského svazu Ludvíka Svobody Zoja Klusáková – Svobodová, vnuk veterána Pavel Kuttera, veterán klubu výsadkářů plukovník Jaroslav Vondra aj.

Ve foyeru a Křišťálovém sále RSVK se hosté koncertu mohli seznámit s výstavou plakátů z období války „Grani pobědy“ ze sbírky Státního muzea moderní historie Ruska a rovněž s výstavou „Rok 1945. Osvobození Rudou armádou hlavních měst Evropy“ připravenou ve spolupráci agentury TASS a Rossotrudničestvo.

Na slavnostním večeru bylo přítomno více než 400 hostů. Mezi nimi čeští, slovenští a ruští veteráni, poslanci Parlamentu ČR, zástupci Velvyslanectví RF v ČR, ruští krajané i místní občané.

Tento článek je dostupný v: Russian