Konference ruských krajanů v ČR

Konference ruských krajanů v ČR

     Dne 25. dubna 2015 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila konference ruských krajanů, žijících  v ČR. Akce byla věnována 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce.

Přítomné přivítal mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Sergej Kiselev. Zdůraznil, že spolupráce s krajany v zahraničí, jejich podpora, je jednou z prioritních úloh nejvyššího vedení země a ruských orgánů státní moci. Vyzval krajany k jednotě a konsolidaci, potvrdil připravenost podporovat iniciativy Koordinační rady ruských krajanů (KRRK), žijících v ČR, jež jsou zaměřeny na upevňování ruského míru, propagandu ruského jazyka a ruské kultury. Na závěr předal  poděkování Velvyslanectví Ruské federace společenské organizaci Ostravský ruský dům za aktivní činnost a u příležitosti jejího 10. výročí.

Vedocí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza ve svém vystoupení vysoce ocenil aktivitu a úroveň spolupráce s KRRK a ruskými organizacemi krajanů v ČR za uplynulý rok. Zvlášť zdůraznil velký počet akcí, které se uskutečnily u příležitosti 70. výročí vítězství. Rovněž podtrhnul nutnost spojení úsilí a konsolidace krajanů, upevnění jejich jednoty.

S obsáhlým referátem o práci Fondu podpory a ochrany práv krajanů, žijících v zahraničí vystoupil Sergej Prochorov. Zvlášť zdůraznil tu činnost fondu, která může být využita krajany v ČR.

Poté vystoupili představitelé společenských organizací z různých míst České republiky, kteří pověděli o tom, co jejich organizace dělají pro důstojné oslavy 70. výročí vítězství. Řeč šla především o akcích, zaměřených na uchování památky na sovětské vojáky, kteří padli za osvobození Československa, o konkrétních cílech na podporu v Česku žijících veteránů, o plánech na organizaci slavnostních akcí.

Představitel mládežnické organizace „Štab“  z Brna R. Podoprigora  pověděl o mnohaleté činnosti na podporu sociální adaptace ruskojazyčných studentů z Ruska, Běloruska a Kazachstánu.

Představitel organizace „Česká společnost legionářů“ vyznamenal V. Sazonova a S. Komkova medailemi „50. výročí Slovenského národního povstání“.

Člen Rady pro otázky národnostních menšin při Ministerstvu vnitra ČR Alexej Kelin pověděl o vzájemných vztazích s orgány moci  země a s komisí pro národnostní menšiny EU.

Po přestávce předsedkyně KRRK Ljubov Vondroušková shrnula výsledky činnosti za poslední rok. Pověděla o úspěších i problémech, se kterými se organizace setkala v minulém roce.

Podle výsledků konference byla přijata rezoluce. Ta orientuje všechny ruské krajany na důstojné oslavy 70. výročí vítězství, aktivizaci práce s mládeží, širší vzjemnou spolupráci s českými a ruskojazyčnými HSP. V současné nelehké mezinárodní situaci rezulauce zvlášť podtrhuje nepolitický charakter činnosti ruských organizací krajanů v ČR.

Tento článek je dostupný v: Russian