Chór bývalých dětských vězňů fašismu „Osud“ v Česku

Chór bývalých dětských vězňů fašismu „Osud“ v Česku

Dne 25. března 2015 se v Aktovém sále Střední školy při Velvyslanectví RF v ČR konalo setkání bývalých běloruských vězňů dětských koncentračních táborů se studenty. Setkání se uskutečnilo v rámci oslav 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce. Akce byla organizována Velvyslanectvím Běloruské republiky v ČR za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a Střední školy při Velvyslanectví RF v ČR.

Chór bývalých dětských vězňů fašismu „Osud“ byl vytvořen v roce 2004 v Bělorusku v rámci společného bělorusko-německého projektu „Písně pro mír“. Tento kolektiv provádí velkou vlasteneckou a vzdělávací činnost s mládeží, je častým hostem minských základních, středních i vysokých škol. Cílem jejich vystoupení je předat veškerou pravdu o té době mladé generaci. Členové chóru vypráví o podstatě fašismu, o ztrátách, které utrpěly země během války, o tragických osudech vězňů koncentračních táborů.

Během setkání každý vysloužilec krátce pověděl svůj příběh z koncentračního tábora, jež se nacházely na území Německa, Rakouska, Finska i samotného Běloruska. Přednesli několik básní o válce a zazpívali válečné písně. Poté v lidových běloruských krojích za doprovodu harmoniky zazpívali běloruské lidové písně a přednesli verše o Bělorusku.

Ředitel školy Sergej Salomachin poděkoval vysloužilcům za setkání, popřál jim dobré zdraví a věnoval upomínkové dárky. Zdůraznil, že díky takovým setkáním je možné pochopit, jak je mír křehký, jak je cenný lidský život. Studenti poté vysloužilcům předali květiny.

Setkání bylo ukončeno minutou ticha za památku obětí Velké vlastenecké války a koncentračních táborů.

V aktovém sále školy bylo přítomno okolo 350 žáků a učitelů.

Tento článek je dostupný v: Russian