Zahájení Roku české rusistiky v RSVK v Praze

Zahájení Roku české rusistiky v RSVK v Praze

Dne 20. března 2015 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo slavnostní zahájení Roku české rusistiky. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Českou asociací rusistů.

Na zahájení byli přítomni prezidentka Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury (MAURJL) Ludmila Verbickaja, rada Velvyslanectví RF v ČR Anna Ponomarjovová, předseda České asociace rusistů Jiří Klapka, zástupce generálního tajemníka MAURJL Jurij Prochorov, členové prezidia MAURJL a rovněž čeští rusisté z celé České republiky.

Hosty uvítal ředitel RSVK v Praze Leonid Gamza. Podtrhnul důležitost podobných setkání pro řešení praktických úkolů výuky ruského jazyka a výměny zkušeností. Rovněž zdůraznil neutuchající zájem o studium ruského jazyka v ČR, který se nemění ani kvůli problémům v mezinárodní situaci.

Rada Velvyslanectví RF v ČR Anna Ponomarjovová poblahopřála přítomným k zahájení Roku české rusistiky a popřála všem zajímavou a plodnou spolupráci.

K přítomným promluvil i předseda České asociace rusistů Jiří Klapka. Pověděl o bohaté historii rusistiky v ČR, dávných kulturních a duchovních stycích mezi našimi zeměmi a národy.

Prezidentka Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury (MAURJL) Ludmila Verbickaja zdůraznila, že hlavní pro členy prezídia MAURJL je zjistit, jak a čím žije Česká asociace rusistů dnes a rovněž nahlédnout do budoucna české rusistiky. S činností mladých rusistů se prezídium MAURJL seznámilo na Mezinárodní konferenci mladých rusistů, která se tentýž den konala na Karlově univerzitě v Praze.

Za velké zásluhy v oblasti výuky ruského jazyka Ludmila Verbickaja předala profesoru Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové Oldřichu Richterkovi Medaili Puškina.

Leonid Gamza jménem RSVK předal zasloužilým rusistům – profesoru Richterkovi a profesoru Vávrovi cenné dárky na památku o dnešním dni.

Ludmila Verbickaja ukončila své vystoupení slovy: „Rok české rusistiky prohlašuji za zahájený!“ Poté byli všichni přítomní pozváni na přátelské pohoštění, během kterého pokračovala diskuze a výměna názorů.

Ceremoniál zahájení Roku české rusistiky byl ukončen společným zpěvem známých ruských lidových písní za doprovodu kytary Jiřího Klapky.

Tento článek je dostupný v: Russian