Být lídrem v super počítačovém závodě

Být lídrem v super počítačovém závodě

Rozvoj super počítačových technologií je prioritním zaměřením pro všechny přední světové državy. Vytvoření nových silných super počítačových komplexů – to je v podstatě závod o získání prvenství v oblasti vysokých technologií.

Ruská federace, ve velké míře díky úsilí Moskevské univerzity (MSU), se v posledních letech dostala mezi přední super počítačové světové državy.

V roce 2008 byl přijat program rozvoje MSU do roku 2020, jenž byl schválen prezidentem  RF V.V. Putinem, ve kterém jedním z prioritních zaměření univerzity je rozvoj informačních  a super počítačových technologií. Během let 2009 – 2011 MSU byl vytvořen super počítač „Lomonosov“ s maximálním výkonem 1,7 PFLOPS a výkonem v testu Linpack 901,9 TFLOPS. V současnosti je v super počítačovém komplexu MSU zaregistrováno  1282 uživatelů, kteří představují 280 organizací.  Tito uživatelé dělají 740 projektů, které patří k prioritním  zaměřením rozvoje vědy, techniky a technologie v Rusku. Přes výpočtové praktikum s využitím super počítače „Lomonosov“ každodenně prochází více než 500 studentů. Super počítačový komplex je základem provedení každodenní Letní  super počítačové akademie MSU, která shromažďuje více než 100 posluchačů z celého Ruska.

Bylo ukončeno vytvoření inženýrsko-technické infrastruktury super počítačového komplexu na základě  nedávno vytvořeného na novém území MSU lomonosovského objektu. Vytvořená infrastruktura  umožňuje zvýšit super počítačovou sílu do 30 PFLOPS a více s přihlédnutím  k dalšímu rozvoji technologií v této oblasti. Vytvářený super počítačový komplex bude střediskem národní úrovně a dostane se mezi 4-5 předních super počítačových středisek.

 

Zdroj: http://massmedia.msu.ru/userfiles/gazeta/12.14_1-4.pdf

 

Tento článek je dostupný v: Russian