Nová učebnice ruského jazyka pro české žáky a studenty

Nová učebnice ruského jazyka pro české žáky a studenty

České nakladatelství Klett vydalo novou učebnici  ruského jazyka pro střední školy v ČR s názvem „Klassnyje druzja”.

Učebnice je součástí učebního komplexu „Klass!“, který je určen pro české žáky a studenty, kteří studují ruský jazyk jako druhý cizí jazyk. Celý komplex je rozdělen na úrovně, které odpovídají úrovním mezinárodního certifikačního systému a končí úrovní B1 (TORFL – 1), jehož získání je potřebné pro úspěšné složení závěrečné zkoušky či certifikační zkoušky z ruského jazyka. Zkoušet do Ruského střediska vědy a kultury v Praze přijíždějí každoročně učitelé MSU M. Lomonosova.

Podle učitelů Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze, kteří se již seznámili s touto učebnicí, se liší novým pojetím, vhodným výběrem materiálů o současném životě Ruska a plně odpovídá novým tendencím v metodice výuky ruského jazyka.

Gramatika je podána v dostupné formě, což mládeži zjednodušuje její osvojení.  Tomu rovněž napomáhají dobře  vybrané ilustrace.

K nové učebnici jsou přiloženy i mini texty, které je možné využít jak ke čtení, tak i k poslechu.

Zvlášť bychom chtěli podtrhnout inovační metodu zavedení lexikálních jednotek hned od první vyučovací hodiny. Rozšíření lexiky a jejímu zafixování pomáhá i video z dětského filmového týdeníku „Jeralaš“, jež odpovídá věku žáků a studentů.

Témata vyučovacích hodin (např. Moje rodina, Můj dům, Opět do školy) rozvíjejí komunikační schopnosti a pomáhají při vytváření praktických návyků při komunikaci českých žáků a studentů se svými vrstevníky z Ruska.

Na rozdíl od jiných učebnic struktura každé vyučovací hodiny učebnice „Klassnyje druzja”  umožňuje žákům a studentům se aktivně zapojit do procesu komunikace. Po každém tématu v části „Na konci této vyučovací hodiny budete moci . .  . „ jsou vytyčeny cíle, což jim umožňuje  zhodnotit, nakolik si osvojili nabízený materiál.

K samotné učebnici se přikládá pracovní sešit se zajímavými úlohami, které pomohou zafixovat prostudovaný materiál. Cvičení, která jsou v pracovním sešitě, je možné využít jak pro práci pod vedením učitele, tak i k samostatné práci žáků a studentů.

Nový učební komplex byl vyzkoušen  učiteli ruského jazyka v Kurzech ruského jazyka při RSVK na hodinách s českými posluchači.

Domníváme se, že k dnešnímu dni nová učebnice „Klassnyje druzja”   patří mezi nejlepší pomůcky při studiu ruského jazyka českými  žáky a studenty.

Tento článek je dostupný v: Russian