Prezentace českého vydání „Bílé knihy“ MZV RF v RSVK v Praze

Prezentace českého vydání „Bílé knihy“ MZV RF v RSVK v Praze

Dne 17. března 2015 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze česká společenská organizace „Skuteční přátelé Ruska“ uskutečnila prezentaci nové knihy „Bílá kniha“ MZV RF, vydanou zde v českém jazyce s názvem „Bílá kniha či pravda o Ukrajině“. Akce byla organizována za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Kniha vyšla v nákladu 1000 exemplářů. Její překlad a vydání proběhlo díky financování sponzorů. Bude se šířit  výlučně na společenských akcích a získané finanční prostředky půjdou  na pomoc dětským domovům v Donbasu.

Na prezentaci byli přítomni poslanci Parlamentu ČR, veřejní činitelé, známí politologové a novináři, zaměstnanci Velvyslanectví RF v ČR i obyčejní občané, kteří se o tuto problematiku zajímají – dohromady asi 120 lidí.

Akci zahájil ředitel RSVK v Praze Leonid Gamza, který poděkoval organizaci „Skuteční přátelé Ruska“ za jejich záslužnou práci při překladu a vydání knihy.

Jeden z předsedů organizace „Skuteční přátelé Ruska“ Robert Vinogradov zdůraznil, že „Bílá kniha“ byla v ČR přeložena a vydána proto, aby byl zrušen informační monopol na objasňování situace na Ukrajině a aby byla Čechům sdělena pravda o událostech, které tam proběhly.

Přední český politolog Oskar Krejčí ve svém vystoupení zdůraznil, že dnes v Evropě i na celém světě probíhá ničení historické památky a historické posloupnosti. Je to spojeno s tím, že do aktivní fáze života přišla pokolení, která si již válku nepamatují ani v dětství a nemohou si představit, co to obnáší. V tomto spojení varoval před „militarizací veřejného mínění“, které podle něho probíhá v Česku i v jiných zemích EU. Zdůraznil, že militarismus protiřečí českému národnímu charakteru a „Švejk je pro nás víc, než zábavná figurka“.

Známý novinář a veřejný činitel Petr Hájek se pozastavil na tématu, který zneklidňuje mnoho občanů v ČR – možnosti rozmístění v zemi v té či jiné podobě ozbrojených sil NATO, především amerických jednotek a objektů. Podle jeho slov  „jsme si od dob husitů nepřáli u sebe přítomnost cizích armád. Ani císařských, ani jiných. Ať to tak zůstane i nadále!“

Ruský politolog, výkonný ředitel Rusko-ukrajinského informačního střediska  Oleg Bondarenko pověděl přítomným o tom, že parlamentáři řady evropských zemí samostatně provádějí akce na podporu  obyvatel regionu Donbasu: sbírají prostředky, zakupují léky, zdravotnické potřeby a jinou humanitární produkci, dovážejí je do regionu, které utrpěly během bojů. Jako příklad uvedl  poslance Německa a Dánska. Vyjádřil naději, že čeští parlamentáři budou moci realizovat něco podobného.

Ve všech vystoupeních byla vyjádřena naděje, že bude v Evropě zachován mír. Podtrhovalo se, že nelze umožnit další militarizaci Evropy a jak je důležité uchování a rozvoj přátelství a spolupráce Česka a Ruska.

Během prezentace byly promítnuty záběry událostí na Ukrajině. Po ukončení akce všichni zájemci měli možnost získat  „Bílou knihu“  v českém jazyce. Celkem bylo realizováno asi 200 exemplářů.

Na prezentaci byli rovněž přítomni korespondenti řady českých a ruských hromadných sdělovacích prostředků. Informace o konané prezentaci byla též šířena přes kanály TASS, vyšla na webu „Komsomolské pravdy“ aj.

Tento článek je dostupný v: Russian