Mezinárodní veletrh jazykových škol „Lingua Show“ v Praze

Mezinárodní veletrh  jazykových škol „Lingua Show“ v Praze

Ve dnech 12.-13. března 2015 se v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze konal tradiční každoroční veletrh jazykových škol „Lingua Show“, kterého se zúčastnilo více než 90 kurzů cizích jazyků, jazykových škol a kulturních institutů z Česka a jiných zemí.
Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR bylo na veletrhu představeno svým panelem. Prezentovalo činnost a materiály kurzů ruského jazyka při RSVK a rovněž jiných oblastí své činnosti: kulturní akce, vzdělávací programy aj.
Během dvou dnů panel RSVK navštívilo okolo 450 hostů, kteří se zajímali o studium ruského jazyka, o akce organizované RSVK, o možnost získat vzdělání na ruských vysokých školách a o život v současném Rusku.
Během činnosti veletrhu bylo provedeno asi 30 konzultací pro učitele ruského jazyka a české studenty o zkouškách k získání mezinárodního osvědčení v kurzech ruského jazyka při RSVK. Během konzultací byli čeští učitelé ruského jazyka rovněž informováni o možnostech získání metodické pomoci v RSVK, kde se mohou seznámit s novinkami v metodice výuky ruského jazyka a obdržet informace o práci Střediska kolektivního přístupu.
Je třeba zdůraznit, že možnost studia ruského jazyka zajímala nejen mládež, ale i občany středního a pokročilého věku. Zájem o panel RSVK objasňovali jak přáním seznámit se napřímo s materiály ruských hromadných sdělovacích prostředků, tak i svou láskou k tvorbě Bulata Okudžavy.
Letos výstavu „Lingua Show“ v Praze navštívilo okolo 14 000 lidí.

Tento článek je dostupný v: Russian