Den ruské vědy a vzdělání v RSVK v Praze

Den ruské vědy a vzdělání v RSVK v Praze

Dne 11. března 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnil Den ruské vědy a vzdělání. Jeho hlavním tématem byly akce, věnované 260. výročí Moskevské státní univerzity (MSU) M. Lomonosova a 55. výročí Ruské univerzity přátelství národů (RUPN).

Den ruské vědy a vzdělání byl zahájen kulatým stolem „Vědecké projekty současnosti a budoucnosti v Rusku“. Byl věnován projednání realizovaného MSU projektu „Noemova archa“ pro vytvoření depozitáře bio-materiálů, kde budou uloženy a studovány vzorky – buňky, geonomy a části DNA živých tvorů planety  Země. Projekt představil vědecký koordinátor, zástupce vedoucího katedry  molekulární biologie Biologické fakulty MSU Petr Kamenskij. Pověděl o tom, že projekt řeší tři hlavní úkoly: 1. uchování biologické různorodosti Ruska a planety; 2. vytvoření unikátní materiálové základny pro konání fundamentálních  bio-informačních a jiných výzkumů; 3. provádění praktických  výzkumů, zaměřených na získání výsledků v oblasti medicíny a bio-inženýrství.  V současné době probíhá sbírání vzorků buněk živých tvorů, rostlin a mikroorganismů, které se nacházejí v Rusku. Velká pozornost je věnována málo prozkoumaným a vzdáleným geografickým oblastem.  Na základě vybraných materiálů se plánuje vytvoření jednotné národní databáze, která bude přístupná jak pro ruské, tak i zahraniční organizace a vědecká střediska. V současné době se  projektu „Noemova archa“ účastní více než 300 lidí, z nichž je část studentů.

Jednání se zúčastnili čeští vědci: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., vedoucí Ústavu bio-medicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, doc. RNDr. Daniel Frynta, PhD. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělání Gaudeamus. Hosté zadali Petru Kamenskému mnoho otázek spojených s projektem  a vysoce ocenili činnost ruských vědců. Vyzdvihli též řadu jeho výhod ve srovnání s podobnými projekty, realizovanými v USA, EU a Číně. Mimo jiné, podle slov Daniela Frynty, ruský projekt může mít velký přínos pro výzkum a uchování údajů o historické evoluci populace toho či onoho druhu.

Ve druhé polovině dne v Křišťálovém sále RSVK proběhla prezentace MSU M. Lomonosova  a RUPN. K přítomným promluvili  Petr Kamenskij a vedoucí odboru zemí SNS a Pobaltí Správy mezinárodní spolupráce RUPN Natalia Sjulkova. Uskutečnili na velkém plátně prezentaci svých institucí, podrobně pověděli o činnosti těchto předních vysokých škol Ruska. V Křišťálovém sále byla uvedena výstava fotografií „Světlo poznání zapaluje hvězdy“, věnovaná  historii a úspěchům  astronomického výzkumu MSU a Moskevského planetária.

Třetí částí Dne ruské vědy a vzdělání byla přednáška o možnostech studia na vysokých školách v Rusku. Tohoto tématu se rovněž zhostili zástupci obou  předních vysokých škol Ruska a předseda Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol ČR Vladimír Pick. Ing. Pavel Mikula seznámil přítomné se statistikou a tendencemi rozvoje  zájmu českých studentů o ruské vzdělání a stáže v RF. Hosty RSVK rovněž zajímaly podmínky přijetí na ruské vysoké školy, praktické informace o materiálně-technickém zabezpečení učebního procesu a sociální podmínky života studentů.

Akce Dne ruské vědy a vzdělání v RSVK v Praze se těšily velké pozornosti. Zúčastnilo se jich více než 50 osob. Byli mezi nimi vědci, studenti vysokých a středních škol ČR, absolventi ruských  VŠ, představitelé veřejnosti a hromadných sdělovacích prostředků.

Ruští účastníci poskytli rozhovor jednomu z největších českých deníků – Lidovým novinám, ruskojazyčnému týdeníku „Pražskij telegraf“ a vědecko-populárnímu časopisu „21. století“. Informace o akci byla i na stránkách TASS.

Tento článek je dostupný v: Russian