V Moskvě byla vydána kniha o tvorbě Milana Kundery

V Moskvě byla vydána kniha o tvorbě Milana Kundery

S.A. Šerlaimova „Milan Kundera a jeho románová filozofie“, M., Indrik, 2014, 272 str., il.Jedná se o první ruskou knihu o tvorbě Milana Kundery – nejznámějšího českého spisovatele konce XX. – začátku XXI. století na světě. Jeden z ideologů Pražského jara žije od roku 1975 ve Francii a po napsání svého pátého románu „Nesmrtelnost“ (1990) začal psát ve francouzštině.  Kundera vytvořil originální žánr „přemýšlivého románu“; ve svých teoretických esejích sleduje román jako zvláštní druh literatury, popisuje jeho historii, poetiku a význam pro současnou epochu. V dané knize jsou analyzovány všechny romány Kundery, jeho teoretická koncepce a zvláštnosti jeho „románové filozofie“.

 

Recenzenti: I.A. Gerčikova, CSc., profesor N. T. Pachsarjan

ISBN 978-5-91674-315-9

Zdroj: http://www.inslav.ru/2009-08-05-14-47-56/1906-2014-sherlaimova

 

Tento článek je dostupný v: Russian