Výstava „Polenov a malíři jeho okolí“ v RSVK v Praze

Výstava „Polenov a malíři jeho okolí“ v RSVK v Praze

Dne 5. února 2015 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnila vernisáž výstavy „Polenov a malíři jeho okolí“.  Akce byla organizována  Státním muzeem – rezervací V.D. Polenova ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza přivítal hosty, kteří se shromáždili v sále. Zdůraznil, že na výstavě se nacházejí kopie nejlepších obrazů významných ruských malířů ze sbírek muzea.

Originály obrazů jsou uloženy v Muzeu – rezervaci V.D. Polenova. Sbírka unikátních obrazů vznikla díky Vasiliji Dmitrijeviči a poté i jeho dcerám a vnukům.

Na výstavě jsou představeny kopie unikátních děl Vasilije Dmitrijeviče Polenova a malířů jeho okolí: mistrů starší generace – Ivana Šiškina, Vladimira Makovského, Alexandra Bogoljubova a rovněž jejich žáků – Isaaka Levitana, Konstantina Korovina a Sergeje Maljutina.

Vystoupily zaměstnankyně muzea Marina Jakimovová a Naděžda Petrenková, které podrobně povyprávěly o životě a díle Vasilije Polenova. Prozradily, jak během svého života vytvářel sbírku unikátních uměleckých děl. Zvlášť zdůraznily, že během celého období své existence muzeum vždy patřilo rodině Polenových, která pečlivě ochraňovala a rozmnožovala bohatou sbírku i tradice, které založil  Vasilij Polenov.

Návštěvníci rovněž zhlédli dokumentární film o muzeu – rezervaci, který natočil ruský televizní kanál „Kultura“ v roce 2012. V něm zástupkyně ředitele muzea pro vědeckou práci Natalija Gramolinová vypráví o důležitosti uchovávání lidských mravních hodnot a pěstování u dorůstající generace úcty k minulosti své vlasti.

Na zahájení výstavy v Křišťálovém sále RSVK v Praze bylo přítomno okolo 50 ruských krajanů a českých občanů, kteří měli možnost seznámit se  s díly významných malířů 2. poloviny XIX. a počátku XX. století.

Výstava v RSVK v Praze potrvá do 17. února 2015.

 

Tento článek je dostupný v: Russian