VIII. ročník EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ „Gaudeamus“ v Praze

VIII. ročník EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ „Gaudeamus“ v Praze

Ve dnech 27. a 28. ledna 2015 se ve výstavním komplexu Letňany  v Praze uskutečnil VIII. ročník vzdělávacího veletrhu „Gaudeamus“. Za dva dny jej navštívilo více než 10 000 lidí. Letos se veletrhu zúčastnilo 158 vzdělávacích  organizací a institucí včetně státních a soukromých českých vysokých škol. Bylo zde zastoupeno  i 58 vysokých škol z Kanady, Velké Británie, Dánska, Německa, Francie, Švýcarska a Rakouska. O možnostech získání vzdělání v Rusku informoval panel Ruského střediska vědy a kultury, který zároveň představoval ruské vysoké školy.

„Gaudeamus“ se v ČR koná každoročně už od roku 1994. Letos se konal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátu hl.m. Prahy.

V době konání výstavy se uskutečnilo mnoho odborných přednášek a seminářů, kulaté stoly. Zvláštní zájem návštěvníků si vysloužily akce programu „Věda pro život“, kdy učitelé a odborníci z českých vysokých škol předváděli různé mechanismy a technologie, vytvořené těmito školami, mimo jiné i studenty. Účastníkům a návštěvníkům byl rozdáván katalog v tištěné i internetové podobě, fungoval speciální program pro hledání partnerů a odborností.

Na ruském panelu pracovali jak zaměstnanci RSVK, tak i představitelé ruských vysokých škol – Ruské ekonomické univerzity G. Plechanova a Petrohradské státní obchodně-ekonomické univerzity. Reklamní a informační materiály poskytly: Národní výzkumná saratovská státní univerzita N. Černyševského,  Kazaňská národní výzkumná technická univerzita A. Tupoleva, Tomská polytechnická univerzita, Sibiřská státní univerzita akademika M. Rešetněva a mnohé jiné.

Ve stánku RSVK byly promítány video a audio materiály ruských vysokých škol, bylo možné se zapsat do kurzů ruského jazyka a na zkoušku z ruského jazyka se získáním osvědčení, probíhalo dotazování zájemců o studium v Rusku. Panel RSVK se těšil velkému zájmu. Za dva dny jej navštívilo více než 2000 lidí. Zaměstnanci RSVK podrobně seznamovali všechny zájemce s možnostmi studia v Rusku i na konkrétních vysokých školách, s činností RSVK, kterou vykazuje na území ČR.

Výstava ukázala velký zájem české mládeže i ruských krajanů získat vzdělání v Rusku. Návštěvníky rovněž zajímala možnost studia ruského jazyka, v první řadě pro to, aby zjistili novinky o Rusku z původních pramenů. Mladé lidi rovněž zajímaly pracovní možnosti v Rusku.

Panel navštívilo mnoho učitelů ruského jazyka, kteří se aktivně zajímali o možnosti spolupráce  s RSVK pro zvýšení své kvalifikace a rovněž zástupci řady českých vysokých škol, které mají zájem o navázání kontaktů s vysokými školami v Rusku jak v rámci programu „Erasmus“ (letos bylo rozhodnuto o přijetí do programu i Ruska), tak i napřímo.

Veletrh „Gaudeamus“ se stal významnou událostí v kulturním životě Česka. Vzhledem k rostoucímu zájmu se organizátoři rozhodli v příštím roce prodloužit délku veletrhu na tři dny.

Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a RSVK v Praze se dalšího ročníku opět zúčastní a zvou všechny zájemce z řad ruských vysokých škol ke spolupráci.

Tento článek je dostupný v: Russian